ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

O potupení Nausithoua Nádherného

09.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2064 x | vypínač

O  potupení Nausithoua Nádherného

V  dobách dávno zašlých se vydal ze země Čínské obchodník jménem San-Me-Wei a vyplul do neznámých krajin.A  již by objevil odlehlou zemi,v  níž vládl Y'ackei krutý,ale nakonec se vzedmul ze dna země strašlivý vítr a zahnal jeho loď do jiných dalekých míst.Minul pobřeží,jež až po mnohých věcích mělo náležet Maurům a byl zavanut k  zemi Albionově,jíž později dal nové jméno král Brutus.A  přišel k  plážím a rozhodl se zde postavit loď a přečkat pár dní.A  tak zde přečkal,až druhý den poté vyrazil na pobřeží,neb potřeboval doplnit zásoby.A  zde procházel,až přišel k  hoře.Byla to hora podivná,neb měla divnou barvu a dokonce se hýbala.A  byl jednou San-Men-Wei chycen obřími prsty a tu viděl,že před ním stojí obr.A  vzal rychle San-Men-Wei sekyru a zatnul ji do obrova zubu.A  ten vřískl bolestí a upustil San-Men-Weie a ten dopadl do koruny stromu.A  obes­toupilo několik obrů na zemi se svíjejícího obra a poté pohlédli na San-Men-Weie.
A  jeden,jež nepochopil,s  na­ivním smíchem vztáhl ruku k  obchodníku a ten jej připravil o  prst.A  tak se s  hrůzou dívali obři na San-Men-Weie,jež již proklínal den svého zrození.
Dlouho tam tak postávali,obři zmraženi hrůzou a San-Men-Wei zmražen údivem.A  té noci si stvořil ze dřeva srub a zde i  přes hrůzu přespal.
A  obři,i  přes svůj strach,nakonec odešli.
A  šli po celou noc,než došli k  sídlu krále Albionu,Nausti­housovi Nádhernému.A  ten vyslechl co mohl o  malém muži a pojal rozhodnutí.
A  druhého dne přišel Nausithous k  srubu muže a předešel před něj.A  San-Men-Wei přišel před Nausithoua a nic mu nerozuměl.A  Nau­sithous se k  němu sklonil a užasl nad jeho sekerou a chtěl mu za ni dát vše,co by si řekl, ale San-Men-Wei neporozuměl a sekl do královi tváře.Strašlivý řev se rozlil krajem a od těch dob si Nausithous nemohl uctivě říkat Nádherný.
A  obři byli pobouřeni a nikdo nikdy se nepřiblížil k  srubu čínského obchodníka.A  Nau­sithous dožil,potupen.
A  San-Wen-Mei zde rovněž skončil svoje žití,živ jako noční můra obrů (a jeho tělo ztlelo v  srubu,neb žádný z  obrů se neodvážil dotknouti se ho,ani po smrti),všemi opovrhován a nenáviděn,když by mohl býti nejbohatším mužem,neb by si mohl klidně vyžádat obří zlaté doly,které obři nashromáždili lovením vraků starých lodí,jež jejich předci z  radosti potápěli,když házeli skálami,doly,jež bylo větší než nenávist a hlubší než hrob,doly,jež nikdo nikdy nenašel a nenajde,neboť jejich umístění neznal nikdo,než králové krvi Albionovi.A  to vše mohl mít,kdyby hned nepřitakal nutkání prolít krev za každou cenu,proto čtvrtý nástupce Nausithouův,Gog­magog,(v  snaze smít onu věčnou hanbu,jež tkvěla na jeho rodu a o  níž si potají šuškal každý obr v  zemi,ikdyž kdykoliv byli slyšeni mužem služeb králových,přivedeni na smrt byli) chtěl zabít jak Bruta,tak jeho druhy když dorazili k  Albionu,způsobem nejstrašlivějším a proto padl a zrodila se Británie,neb Bohové nikdy nepřejí fanatikům,ať již zastupují věc pro sebe spravedlivou či nikoliv.


 Přidat komentář 
› Online 3


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866