ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

The Incredible and Absolutely Unbeleivable Tale of Axci Xoxrixaya

06.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2147 x | vypínač

The Incredible and Absolutely Unbeleivable Tale of Axci Xoxrixaya,
Amateur Vegetable Daredevil #1

Probudil se na posteli a brzy vyšel na balkón a rozhlédl se.Uviděl svět ,jež se rozprostíral pod jeho domem.Svět,kde tekly zlatá moře a řeky,kde byli stříbrné mraky a kde se lidé rodily ze země jako zelenina.To byl Orlugh.

Axci Xoxrixaya zrovna dopsal zprávu a poslal ji svému nadřízenému Poštou
.Bude ji číst do dvaceti vteřin,takže bude mít čas zmizet.Šéfa nikdy žádná jeho zpráva nepotěšila.Šéf byl starý člen národa Doone,národa mnohem mohutnějšího a musculózního a s  podivnou kůží,kteří se v  mnohém odlišovaly od lidštěji vypadajícího národa Naarvick.Oba národy od počátku věků soupeřily.Axci byl Naarvick,jeho Šéf,jež neměl jméno(tedy měl,ale sám ho neznal a bude obtajněno až po jeho smrti,což byl zvyk některých Dooneckých rodů),byl Doone a proto se neměli moc rádi.Dooneové byli mírně řečeno workoholici a perfekcionisté,jež se snažili,aby vše co dělali bylo perfektní a absolutní a vždy když pracovali společně s  ne-tak entusiastickými Naarvicky,tak je přiváděli k  šílenství.Stalo se,že Arexoyocotl III. Mayexhcotoatala,41. Xaax z  Nacoco(člen předního Naarvického rodu) a Souse Mayo,56. Narso z  Coatli(člen předního Dooneského rodu) uzavřeli příměří a inspirovali tak mnohé rody,nikoliv však vlády,ale to bylo a je stejně jedno,protože žádná centrální vláda nikdy neměla moc,byla pouze reprezentativní a na Orlughu vládly vždi oblastní feudálové.K  nim patřilo 65% obyvatelstva a v  každém městě měli alespoň 1noho náčelníka či městského monarchu.V  Xo­yi,městě ve kterém Axci Xoxrixaya žil a pracoval bylo 18  Kaaů(Kaa=ná­čelník) a 4  Loiloů(Loilo­=kníže) Naarvicků a 15  Sosoiů(Soso­i=náčelník) a 6  Sayouyeů(Sa­youye=kníže) Dooneů.Sám Axci byl Kaa z (ulice) Npoyexe(plným jménem Axci Xoxrixaya Kaa Npoyexe) a bylo zajímavé,že jeho Šéf nebyl vlastně vládnoucí hlava svého rodu(Youso),pouze člen boční linie bez šlechtických a feudálních držav svému vzdálenému bratranci,jemuž byl Axci kupodivu sympatický.A  tak,když si na něj občas vyléval zlost,tak ho Soyo „seřval“.Dnes se Axci vyplížil,protože Soyo byl zrovna na audienci u  Ketrardichy­(Ketrardicha=náš Patriarcha) v  centru města.Po cestě domů prošel Axci 11ti náčelnictvími,než se nalezl ve svém „státu“.V  obchodu s  pečivem ho uvítal pekař,jeho „ministr výživy“ a předal mu tabulky prodeje za poslední týden.Rozhodli se po všelidovém hlasování zvýšit produkci zeleného chleba.

Příští ráno Axci vstal v  C-3  hodin ráno a přečetl si novinový článek,napsaný jeho vzdáleným bratrancem a byl překvapen.
Novinový text hlásal:
„Vejce na Obloze!
Nad Orlughskou oblohou se vznáší neznámé těleso v  podobě Vejce.Vznáší se ve zvuchu a rotuje kolem naší země.Prvně byl spatřen nad Kayosiosstvím(Ka­yosios=Vévoda u  Naarivků) Hoxským a současně(D-9  hodin) nad Maiosiosstvím(Ma­iosios=Vévoda u  Dooneů) Uxciským.
Strážmistr Xayri Sosoi Muyexd ve službách jeho excelence Loilo-Ketrardichy (kníže-patriarcha) Xouxou XI.-ho nám k  tomu řekl:
“Prostě to sestřelíme.„­.O  všem dalším vás budeme informovat.
Ixi Kaa Npoyey“.

Axci ihned prohledal rodinné archivy a nalezl dopis svého v  knihách dějepisu zesměšňovaného praděda Ixcoi Kaa Npoyexe Jeho Excelenci Iosiovi(Iosio­=Kancléř u  Naarvicků) Koyo Amaio-vi v  záležitosti porady v  okultních záležitostech.Dopis byl zažloutlý a rukopis těžko čitelný:
„><Zdravím Vaši Excelenci><
45.Yori roku 4000  Třetí Éry
Naposledy jsme se viděli před rokem a půl,na slavnosti Xoyo(konec slunovratu) a tehdy jste mě informoval,že ve věcech okultních jste expertem a tedy budete moci poradit v  některých záležitostech,jež po dlouho dobu znepokojují nás,členy Oxisasského Vědeckého Spolku Jeho Excelence,
Sayouyeho z  Oxisasu a pak ponejvíce mě a Jeho Akademičnost Aioi Moyia
,ctěného Předsedu Našeho Spolku.Jelikož se vám podařilo rozřešit takzvanou “Xirskou" záhadu objevením zákona relativní gravitace,jistě budete schopen asistovat v  rozřešení jistého problému,jež Nás a Naše ctěné poddané již delší dobu znepokojuje.V  ně­kolika posledních týdnech byla vidět na obloze jistá věc,jež nejsem schopen vpravdě plně popsati,ale jistě to bude mít jistou spojitost se zmizením oblak,jež povětšinou pokrývají téměř rovný pás Orlughské oblohy přes celý Orlugh,na některých územích Orlughu.Nejsme si jisti,
co jsme to viděli,ale bylo to rozhodně něco jiného než měsíc,jež svítil v  úplňku na druhé straně oblohy.Nejsme si rovněž jisti,zda to bylo Vámi či Vaším ctěným okolím zpozorováno v  okolí,ale jsem si jist,že se najde alespoň jeden věrohodnější muž,jež bude míti odvahu tuto myšlenku vysloviti a potvrditi.Rozhodly jsme se věc prědložit při přístím zasedání Spolku a byly by jsme nesmírně potěšeni,kdybyste mohl pomoci v  přesnější definici tohoto fenoménu.

Na okraj:Sayouye je přesně takový,jako se říká,trochu mimo,ale když jde o  vědu,tak vyplní šek na jakoukoliv částku.Informoval jsem jej o  možnostech zneužití této jeho dobrotivosti a ten se zasadil o  brzké vytvoření zkoušecí komise a vyzval mě,abych vám nabídl místo,či se nezeptal,jestli neznáte někoho,koho by jste do této komise doporičil.
S  úctou Váš
><Ixcoi Kaa Npoyexe><„

“Jeho excelence" tenkrát dopis nechala otevřený na stole a jeho syn si jej přečetl a vše vyzvonil novinám,což mělo za následek ztrátu důvery v  Axciho praděda a i  jeho následné vyloučení ze Spolku,Spolku jemuž zasvětil celý život a jež spoluzaložil.To byl údajně důvod jeho sebevraždy.Ixca si o  něm nejprve myslel vše možné,ale teď začal chápat strašlivou křivdu.Okamžitě si prohlédl noviny a zavolal do redakce svému bratranci s  žádostí o  informaci o  tom fenoménu.
„To chceš hodně.Ale co,u  Saxcyoyoství Avioxixského(Sax­cyoyo=Král u  Dooneů).“.
Axci se ihned rozjel ve starém Aeromobilu směrem k  Avioxixu.Pro­jížděl kolem Naarvického a poté kolem Dooneského pole(pole=místa,kde se pěstují a rostou noví Naarvickčané či Dooneové).
Když přijel k  hranici Avioxixu,uviděl zábrany na hranicích a tak se rozhodl proklouznouz dovnitř „kolem“.Proplížil se k  hradu a zazvonil.Věděl,že se musí chovat korektně,Saxcyoyo byli Dooneští králové a ti byli většinou nervní.Mělo to něco společného s  všemi těmi voňavkami,které jejich manželky používaly.
Nalezl Saxcyoyoho v  hlavním sále a utíral pistole.Když Axciho viděl,nelekl se,ale nabídl mu místo u  stolu.Po obědě mu nabídl použití jeho letadla k  dosažení fenoménu.
„U  Vás je to přímo rodinná záležitost.“ pokusil se jaksi vtipně nadhodit Saxcyoyo.
Saxcyoyovo letadlo,„Stará Maxiamme“ byla pojmenována po Saxcyoyově matce,Maxiamme­,která,jak se Axci původně dozvěděl,nebyla Doone ale Naarvickčanka a bez šlechtického či alespoň slavného původu.Chtěl letět také a vzal s  sebou svého Hxkaio(=Kancléř u  Dooneů),který se prostě jmenoval Philip(podivné jméno,ani jedno x či h,pomyslel si Axci).
Brzy doletěli k  velkému,šedivému oblaku a za ním….…ve vzduchu bylo velké obří,žluté vejce,na kterém se při bližším pohledu rýsovaly desítky oken,ale žádné dveře.Pak se otevřeli jedny,balkónové dveře a z  mraků se objevila přistávací plocha.Letadlo na ní přistálo a Saxcyoyo,Hxkaio a Axci přelezli po žebříku k  balkónovým dveřím.Tam seděl starý muž v  houpacím křesle.Muž se usmál a Axci byl šokovaný.
Byl to jeho praděd.
„Ty budeš Axci.“ řekl muž.
„J-jak….…..“.
„Otázky,otáz­ky….…“ odpověděl muž.
Pak vstal,otočil se zády a řekl:
„Mohli by jste se podívat na svoje hodinky?“.
Axci i  Saxcyoyo si prohlédli hodinky,Axci na pásku na ruce a Saxcyoyo jako kapesní hodinky v  kapse,Hxkaio si neprohlédl,protože žádné neměl.
Vteřinová řučička se mezi hodinami pohybovala sotva jednou za dvě minuty.
„Zde….…tedy v  těchto místnostech plyne čas mnohem,mnohem pomaleji,
přesto je lehce možno pozorovat okolní svět v  obyčejném plynutí z  balkóna
.“ řekl muž a pak se odmlčel.
„Ale…..jak?“ řekl znovu Axci.
Muž se otočil a s  pohledem plným hořkosti řekl:
„Já tehdy nespáchal sebevraždu,rozhodl jsem se ten fenomén prozkoumat a nevrátil se a tak narafičili moji “sebevraždu" kvůli hanbě,protože víc „ostudy“ si rodina dovolit nemohla.Ani jsem jim to moc nezazlíval….…..
Já vím.Jak.Tehdy jsem si půjčil jistou mašinu od Carxha Thipó Cälx (Thipó
=Baron u  Dooneů) ,která by se dala považovat za předchůdkyni letadla.
Tehdy sem sem přiletěl a nalezl chromého,umíra­jícího muže.Řekl,že je Strážcem Času Orlughu a dodržuje dodávky času všem na Orlughu.No,
umíral a já byl do morku kostí zahanben a tak jsem přistoupil k  tomu,že se stanu jeho nástupcem.Ale neznamená to,že jsem neudržoval styky se zemí.
Thipóové z  Cälxu mi pravidelně vozí noviny a podobné záležitosti a oni přenášejí na zem moje anonymní filozofické a vědecké práce.Ale to hlavní, o  otáčení Orlughu kolem vlastní osy a slunce,to musí přednést člověk více znalí ve vědách.Proto jsem se rozhodl rozprostřít oblaka,abych tě sem přivolal.Ano,vím co chceš vědět,mraky jsou na Orlughu hlavně proto,aby zakryli některé stanice Strážců,nebo mezirealitních zástupců,ne,nemusíš vědět,o  koho jde.Mám pro tebe návrh.Předlož teorii,kvůli které se mi tehdy vysmál Spolek.„.
“Ale já myslel…..." řekl Axci.
„Ty si vážně myslíš,že kvůli něčemu,co vidělo na 500  lidí,by mě vyloučili ze spolku?To kvůli téhle revoluční teorii.Zde jsem ji upravil.“.Potom odešel k  jsité skříni a vytáhl svazek papírů a předal je Axcimu.
„Zde je celá teorie i  s možnostmi dokázání.Obnov čest rodiny a ukaž těm pupkatým vědátorům,že Kaa Npoyexe jsou stejně schopní.“.
Axci si papíry vzal a spolu s  Hxkaioem(Saxcyoyo se rozhodl zůstat,protože mu téměř-nesmrtelnost připadala lákavá a navíc,Ixcoi potřeboval pomoc) odletěli(naštěstí Hxkaio uměl pilotovat).
Na Orlughu předložil teorii o  rotaci a pomohl zastřít informace o „vaječném fenoménu“.A  tak byl rod Npoyexe očištěn a učebnice dějepisu se museli přepsat(a pupkatí členové „Oxisasského Vědeckého Spolku Jeho Excelence,Sayouyeho z  Oxisasu“ se museli omluvit a Ixcoiovy udělilit čestné předsednictví in memoriam).


 Přidat komentář 
› Online 1


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6446
autorů: 866