ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Of the Nine Ancient Ones and the End of Alwhere

16.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2172 x | vypínač

Of the Nine Ancient Ones and the End of Alwhere

Prequel

Omniversum je staré,ale není věčné.A  bylo mnohokrát předtím a bude mnohokrát potom.Omniversum má ustálenou dobu trvání.
Je to 41  512  200  00­0  045  000  000  000  000  00­0  000  000  000 let.Počalo a skončí svou existenci tak,jako vždy.
Povstal ve zvuku umírajícího Rohu Niauet.Když tato hudba odemřela,byla to první smrt a z  ní vzešel první život.
Na První Zemi se zrodil a zanikl,neboť byla I. Země mocná ale podlehla svému Osudu.Po ní,když se započalo Poslední Stádium,byly stvořeno tisíce Zemí a z  nich další tisíce tisíců.

Každý cyklus počíná Velkým Nepochopitelným,jež není v  možnostech lidí pojmout.Trvá 410  000  000  0­00  000  000  000  000  000  0­00  000  000  000 let.
Po zhroucení tohoto období nastává prvního Chaosu.Jedná se o  dobu,kde všechno tvoří jednu jedinou bytost,ale každé stvoření je zde jako orgán samostatný a jeho myšlení,spolu se všemi ostatními tvoří vnětělní chápání Bytosti,ale nemusí se s  ním vždy shodovat.
Poté,co se i  toto období zhroutí nastává Velké Bytí.
Velké Bytí je absolutní realita,od níž je naše strašlivě vzdálená,neboť představa,kterou člověk tvoří,neexistu­je,ale tento problém ve Velkém Bytí není,neboť zde je vše a všechno.Z  této a z  následné doby pochází mnoho názvů,úřadů,nás­trojů i  pojmů,jež by jsme my nemohli pochopit,neboť se zrodili ve Světe ve všem odlišném.
Ale dokonalost dlouho nemůže nevydržet po nějaké době se opět zhroutí.
Z  něj povstane Druhý Chaos.Jde o  svět,kde říše existují po chvíli i  po milénia.Kde proti sobě vyjdou dvě armády a které proti sobě jdou několik tisíciletí a pak,vteřinu před střetem zmizí a nikdy se znovu neobjeví.
Nakonec se Druhý Chaos počne uklidňovat a postupně se tvořily tůzné světy.
Nastala II. Země.
A  tak se tvořili skrze časové paralely a podle myšlenek a Velkých i  Malích Děl písma i  řeči nové Země.
A  vedle zemí se objevil Severrsa,jež je zvláštní tím,že existuje pouze jednou.
Vedle ní pak světy Orlughu,země kde rostou lidé ze Země.
Dále pak Exodus na samém rozhraní Humanoidního Multiversa,jež ovšem zčásti přejímá i  sousední Nehmotný Multiversum.
A  tak se tvoří a tvořit budou až do konce všeho.

Vše bylo stvořeno a je stvořeno na příkaz Devíti Prastarých.
Nemají jména.Ale rozhodují o  všem.

Nikdo neví odkuď přišli,nekteří tvrdí že se sami stvořili a i  to je pravda.
Když poprvé zasedli v  Neexistenci k  stolu,jež nikdy nebyl,začali se rozmýšlet,čím se zabaví,protože předtím nic nebylo a přemýšleli až stvořili První Cyklus.Nevěděli ještě,jak jej mají stvořit a tak jej stvořili tak,jak jej stvořili.Nebylo lodí,byli jen nesmrtelní Bohové,jež mezi sebou žili nejprve v  harmonii,pak ve válkách a pak v  rozepřích.Pras­taří byli spokojeni,neboť se splnila jejich očekávání,jež by splnilo cokoliv,jelikož neměli a nevěděli co očekávat.Ale nemohli tušit,protože tehdy byly oni i  sám princip bytí noví,že se První Bohové proti nim vzbouřili a málem by je byli zničili.Neboť Cyklus nechali se rozvíjet sám od sebe a nijak do něj nezasahovali,ni jej sledovali.
Přebývali v  říši,jež jediná je věčná,o  ní ale na konci.
Poté,co přinesli poprvé apokalypsu se jim ničení všeho zalíbilo a tak se rozhodli že znovu stvoří Svět na jiných principech,jež bude,jako všichni jeho obyvatele,pomíjiví a dočasný a jež vždy ukončí apokalypsou.
Nyní,když zasedli ke stolu dlouho se hádali,neboť museli přesně naplánovat vše,co mělo být.A  poté byl druhý cyklus a třetí a tisíctý a milióntý a jež nyní dosahuje cifru,jež je delší,než bychom zde nemohli popsat,ba ani na tisících stranách.
A  co stvořili v  poslední,nám pochopitelné etapě?

I.O  Zemích

Když stvořili země,učinili je Reálnými,ale rozhodli,že třetí Stádium bude realitou,v  níž Oni veřili a poté se rozhodli tuto znovu přivést,ale zmenšit,aby ji byli schopny stvoření,jež stvořili a stvoří pochopiti.Zde by život a smrt, všude i  nikde.

II.O  Érách Zemí

Poslední Éru se rozhodli dále rozdělit takto:
a)Doba Bohů-kde Bohové mezi sebou bojovali a všude byli Božské říše.
b)Doba Hrdinů-kde Bohové byli degradováni a moc přejali jiná stvoření, mezi nimi Polobozi a hrdinové,jež činily jak co je správné i  to co je špatné, kde byla ještě čest.
c)Doba Lidí-kde Bohové znovu vystoupili do popředí,spolu s  entitami jež nejsou Bohy a kde hrdinové vymřeli a jsou Lidé,jež se chovají jako Bohové v  první Době.Na konci této Doby přijde Konec Všeho.

III.O  Bozích

Je nich mnoho a jsou Deus Ex Machina.Neboť Bohi tvoří ti,jež v  ně Věří a je jen málo,kteří se stvořili sami a ti jsou nejpřednějšími.
Naproti věřejnému mínění nejsou věční,jsou pouze nesmrtelní,protože žijí mnohem déle než lidé.Žijí jak v  palácíh tak v  podzemí,v  Svatých Zemích i  Polystyrenových krabicích.Je možno,že ve vaší skříni je zběhlý Bůh a vy jej nikdy nenajdete.
Bohové jsou mocní a aby byli vážení,potřebují býti jedním,či více z  tšchto pěti/šesti variant:
I.Nesmrtelní-každý Bůh musí býti nesmrtelným,aby se dožil dosažení dalších.
II.Vševedoucí
III.Všudypřítomní
IV.Všelaskavý­/Bezcitný(veš­kerá absence jakýchkoliv citů)
V.Všemocný-Každý Bůh musí,aby se stal Všemocným, nejprve stvořit vlastní svět a odejít do Chrámu Naar-Wakkery-Jaba-Ikei,která je jedinou druhou dělící jendotkou vedle Realit.V  ní je podřízen askezi a čekání pod vedením Vikáře z  Naar-Wakkery a Diakona z  Jaba-Ikei,jež mu poté,co jeho svět zemře,udělí ve speciální ceremonií dekret Všemocnosti,jež mu ji oficiálně přiděluje.Poté může odejít do svého rodného světa(světa kde byl vymyslen,nebo kde se sám stvořil,nikoliv svět,který o  sám stvořil) a buď se stát součástí již zavedeného Panteonu,nebo se zjevit smrtelníku a udělit mu vizi,aby člověk založil náboženství,jehož hlavním Bohem bude On.
Dělí se podle působnosti na Bohy Regionální,Kon­tinentální,Svě­tové, Systémové,Gala­xií,Realit,Mul­tirealit a Multivers a nejvyšší jsou Bohové Omniversa,z  nichž každý Bůh má,nebo má mít strach.
Ale jako vše jsou pomíjivý a nakonec přestanou existovat.

IV.O  Shalli

Jsou Bohové a Jsou Shalli,jež neplují časem,ale čas pluje skrze ně,jež když se hýbou,nehýbou svým tělem,ale universem kolem sebe a jež nemohou být jak s  Bohy tak s  limdi,neboť mají takovou Moc,že pouhá jejich přítomnost může přijít smrt všech předem zmíněných a mnoha dalších.A  tak tito nejmocnější z  mocných tráví věčnost v  dalekých krajinách bez života,ve tmě a bez nikoho,navždy a provždy.

V.O  čtyřech Dekádách

Jsou světy,jež jsou samotné,sami pro sebe a to je pravidlem.Ale je jedno,co je pro více Realit najednou.Je/jsou to čtyři dekády,jež jsou pro 707. po 859. Zemi.Jsou to:
I.Temné-je peklem,ale ne takovým,v  něž věříme My.Zde žijí Hříšníci a naprosto Zlí lidé mezi sebou v  osmnácti městech a některé z  nich jsou:
a)Město Damnation-v  němž panuje Oligarchie
b)Město Pain-v  němž vládne Král Owergu,jež býval Oidipem
c)Město Horor-v  němž vládne Josif Dzugašvili
d)Město Agony-v  němž vládne anarchie
e)Město Apofis-v  němž vládne Mirabeau Buonaparte Lamar
f)Město Fire-v  němž vládne sovětský sovět
g)Město Oblivion-v  němž Mahmud Shah II. z  Malaccy
h)Město Masakr-v  němž vládne Francisco Franco
ch)Město Sadism-v  němž vládne Markýz de Sade
i)Město Masochism-v  němž vládne Hrabě Leopold von Sacher-Masoch
j)Město Sodomy-v  němž vládne Rasputin
k)Město Šeol-v  němž vládne Gabriel d'Anunzio
l)Město Tartaros-v  němž vládne Adolf Hitler

II. Světlé-Nebe jež není Nebe a kde nejsou andělé,až na výjmky.Žijí zde v  18-ti městech,například:
a)Město Svatého Pavla
b)Město Svatého Jana Křtitele
c)Město Light

III. Šedé-je posmrtné pokračování života a je zde jediné město,Purgatory

IV. Skleněné-Centrum Ticha pro celé omniversum,kde jsou bez jakékoliv barvy(ani bílé či šedé) sklenéné plochy a kde se nikdy neozval a neozve žádný zvuk a kde nikdo nikdy nežil a žít nebude.

VI.O  mlčenlivých Legiích

Jde o  místo,jež je utajeno a o  jehož poloze nikdo neví.Jde zároveň o  mrtvolu každého,kdo kdy v  celém Omniversu zemřel ve válce,se sešitými nosními dírkamu,ústy,ušima i  víčky,jež jsou naprosto bělavý od věčné ne-smrti a jež,kdykoliv vypuštěni jdou a jičí vše,co naleznou a vraždí a používají strašlivé zbraně,jež ničí města i  světy bez jediného zvuku.

VII.O  slepém starci,jež loví knihy

Je jeden slepý stařec(prvního ze dvou bratrů),jež seděl na počátku v  domu ze rákosí,ale jelikož muse učinit úlovek ryb pro svůj rod,vydal se poslepu skrze sníh až došel k  zamrzlému jezeru.Pak vytáhne sekeru,s  níž prořežě do zamrzlých vod díru a vytáhne prut.Poté z  vod skrze díru v  loví,ale neloví ryby,ale knihy,jež jsou zde předepsané a které,když je vyloví stanou se sepsané.Ale stařec si myslí,že loví ryby a shromažďuje úlovek,aby nakrmil rod a jednoho dne se vydá zpět,ale předtím vyloví jistou knihu.

VIII.O  Řádu Svaté Knihy

Je jeden řád,jež slouží Prastarým.Je to řád mrtvých,jež budou v  den Ragnaröku vzbuzeni a vydají na samotnou podlahu bytí a zde se setkají se se slepým starcem(prvního ze dvou bratrů) a čekají,až vyloví první knihu,jež je poslední,tajně mu ji seberou a odejdou.A  dojdou k  slepému starci(druhému ze dvou bratří),jež v  den Konce Všeho prohlédne a počne knihu číst nahlas.
Nejprve přečte 12  000  000  000 jmen Apokalypsy a poté jedno jediné slovo, jež přilová konec.

IX.O  Konci

Když bude slepým starcem(druhým ze dvou bratří) přečteno poslední slovo Svaté Knihy,pak se znovu seskupí Prastaří,jež byli do té doby rozmělněni v  celém Omniversu.Poté všichni pozvednou najednou pravou ruku a svět se zhroutí za zvuku rohu Niauet.A  poté se sejdou v  době,kdy není nic a kde je pozdraví Niau,jež jediný přežije,neboť je bůh Toho Co Není a bez něj by Neexistence nemohla být,s  manželkou Niauet,jež rohem oznamuje konec a počátek.Poté vytvarují Prastaří vše v  jedinou místnost a usadí se kolem stolu do devíti křesel,kde je rovněž jedno prázdné.
Poté podrobně proberou vše,co se stalo v  předchozím cyklu,což trvá tak dlouho,jako sám cyklus a poté počnou debatu o  tom,co bylo správně a co bylo hůře a to trvá jeden tisíckrát déle než cyklus.A  vždy od konce II. cyklu se zhodly,že všechno bylo správěn a má se to opakovat.Poté se znovu stane vše,co se stalo předtím již tolikrát.Zrodí se tytéž světy,titéž lidé a Bohové a bude se dít vše,co se mělo a má.
Ustanoví nezměnitelně,co má být tím,že všichni najednou zvednou levou ruku a tím je to hotovo.
Když se dohodnou,povstanou a požádají niuet,aby zatroubila na roh poprvé a to,co vytvořili z  Nic se rozplyne.Poté Niauet zatroubí na roh podruhé a Prastaří se rozplynou v  masu,na níž se stvoří Omniversum.
Poté nad nimi zasedne Niau a vše vytvaruje podle jejich přání.A  poté se otočí k  Niauet a ta potřetí a nejtáhleji zatroubí na roh.Poté se s  manželem se ještě za troubení vrátí do Říše Toho Co není a zde dohasne umírající troubení,když už Omniversum bylo stvořeno.
A  tak vše začalo a začne.


 Přidat komentář 
› Online 5


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14770
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6448
autorů: 866