ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Dopis Jeho Svatosti,Svatého Otce Benedicta XX.,337. Papeže

06.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2314 x | vypínač

Dopis Jeho Svatosti,Svatého Otce Benedicta XX.,337. Papeže

Dne 4.5.2126  v  Bar­celoně,hlavním Měste Papežského Státu
Já,Benedictus XX.,z  milosti Boží Emisar Nebes na zemi a nástupce Svatého Petra,hlava Vší Katolické Církve na Zemi,dnes spáchám sebevraždu.Toto je můj dopis na rozloučenou a zároveň závěť.
Než mne zatratíte,vys­lechněte důvody pro mé rozhodnutí.
Před sto čtyřmi lety věčně neutrální Švýcarsko vyslalo armádní kontingent k  Italským hranicím.Vláda Itálie nic netušila.Během několika hodin byla obsazena Sardínie,Benát­ky,San Marino,Modena,
Florencie,Bolog­ňa,Ferrara,Pa­dova,Ravenna a Rimini.Do dvou dnů bylo v  držení Švýcarů celá Itálie,s  výjmkou Věčného Města.Tehdejší Papež,Jeho Svatost Pius XV. a Hlava Savojské Dynastie Princ Viktor Emmanuel urgovali u  všech států Evropské Unie,(neb Prezident utekl dva dny po útoku do Argentiny s  celým státním rozpočtem),ale ikdyž všechny státy invazi „odsoudili“,ne­udělali pro Itálii zhola nic.A  tak Svatí Otcové pozbyli Vatikán a Itálie byla rozdělena na 6  Kantonů.Papež odešel do Exilu do Španělska,jež jako jediné poslalo na Italské území vojáky,kteří bojovali po boku Italských vojáků.Zde mu byl vytvořen v  Braceloně nový Vatikán,
stejně malý a officiální,jako starý.Po několika letech si stovky lidí přáli,aby jejich domy patřily k  Vaticanus Espaniola a tak patřila Papežům brzy celá Barcelona.
Ale štěstí bylo krátké,neb ve Španělsku vyvstala občanská válka,jež trvala dvanáct let a z  níž povstalo 16  knížectví nezávislých na sobě a Jednotné Španělsko přestalo existovat.
Když navíc byli 2  z  nich anektovány Novým Burgundlanem(známá dříve jako Francie,jako vazalský stát Diktátorské vlády Irska),nastal chaos.Brzy bylo opět z  papežského státu ubíráno vše a nyní,když zde sedím a píši,armády čtyř knížat stojí před okleštěným,ně­kolikametrovým zbytkem Papežského Království a dá se předpokládat,že velmi záhy se zde zničí navzájem a se sebou i  celý Andělský Hrad Barcelonský.Ne­vím,zda někdo z  kněží a kardinálů přežije,jestli ano,doufám že tuto závěť vykonáte.
Mou závětí je:
(překládáno z  tajného jazyka Papežského,jež znají jen nejbližší duchovní papeže)
Papeži mají již po sto patnáct let ve Švýcarské bance Königsberg,při vysokém měsíčním úroku 29 % sumu,jež byla na počátku
61  000  000 Švýcarských Franků,jež naši předchůdci ještě v  Itálii ukradli z  Italského rozpočtu na obranu,díky čemuž Itálie padla.
Tyto peníze jsou uloženy pod heslem „Svatý Araš a lid 1  a 5“.
Když tyto peníze vyberete,převeďte je na osobní účet Fra Hanse Küllmägera,Ko­misarignioleho Římského Kantonu,jež je napojen na Irskou Papežskou Armádu,jež naši Kardinálové tajně zbudovali.
Když tyto peníze získá,bude moct převzít v  Irsku vládu a s  její pomocí dobýt Švýcarsko,obnovit Itálii a hlavně Papežský stát v  Přednapoleonské rozloze a připojit poražené Švýcarsko k  Itálii, Maďarsku a Ukrajinskému vévodství,jehož Vévoda Ivan V. se zavázal,že část Českých zemí obnoví v  samostatné a dá je pod vládu Velkopatriarchy Českých Zemí Filofela III. Bohuslava,jež se poté zavázal navrátit klíče od Komnat Pia XIV.,v  nichž se skýtá popis lokace,kde onen Pius skryl většinu Papežského pokladu.Tento se má dáti Lize Samaritánů,jež je rozdá na dobročinné účely.Jelikož má tento poklad cenu 5  x větší,než Peníze na Švýcarském účtu,je tato cesta mnohem lepší a přivede světu mír.
Toto je naše pokání.
Benedictus XX.,337. Papež


 Přidat komentář 
› Online 3


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866