ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Mesiáš z hvězd

13.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2119 x | vypínač

Mesiáš z  hvězd

Mnoho let uplynulo,kdy Digestada experimentoval.Nyní nebyl na zemi,kdo by jej pamatoval.A  nebyl nikdo,kdo by znal ty,jež zmizely.

Daleko od všeho,stejně dál od Země jako od Exodu stojí Věž Předurčení a v  ní žije stejnojmené.Pře­durčení tvoří své zákony a anály předurčení již od dob pádu 1. Země,o  níž nikdy nemluví a o  níž již nikdo neví.Každého dne pracují pro něj miliardy miliard,jimž přenechal psaní nižších dějů,jež nejsou jeho hodny.Ale čím více se patra zvyšují,tím důležitější jsou ony děje,jež jsou psány a v  Nekonečném Patře žije On/o  a diktuje své anály svým služebníkům,jejichž jména jsou Rechtvorej a Amghara,jež jsou posledními z  rodu R‚.Předurčení nesestupuje z  patra,pokuď tomu není třeba.A  nyní tomu bylo třeba.Něco,co se stalo již před dobou několika světů se měo plně rozvinout a konec starého řádu měl přijít,někde určitě.

Nad Aori Hvězda Mesiáše plyne již tak dlouho,jak jen mohou Aoričané říci, ovšem je nikdo neposlouchá.

V  Zemi N nežijí žádní z  rodu Aori,ovšem z  rodu Naarvick.Přišel sem z  Orlughu.Aoriský král je přivítal,ale vůdce těchto lidí,bývalí Ketrardicha jej zastřelil a vyhlásil,že Aoričané ztratili právo na svou zem a že je nyní navždy jejich.

Od těch dob uplynulo několi Ér,jež se zde nepočítají tak,jako na Orlughu.
Na místě,kde kdysi byl palác rodu Uhe‘ˇira,jež panovaly Aoričanům do těch dob po pět J:(jedno J: je 1241  let,10  m­ěsíců,3  týdny a 20  dní) (a od dob vyhnání vládnoucí i  jinak) Katedrála,sídlo Jöni(Arci)-ketrardichů,pánů a Jöni Otců Teokrarické Země N.Stvořena byla krví Aoričanů,zabitých a vyhnaných na odvrácenou stranu Aori,jež osvětluje pouze odraz Měsíce On
,na němž není život,z  vůle U-ho.Obě země jsou ve válce,neboť neuznávají existenci druhého,tvrdí­ce:„Taková Země nikdy není a nikdy nebyla a její “pánové" jsou šílení samozvanci,bez země a bez moci„.
V  Paláci Öö,v  němž sídlí rod Uhe'ˇira,se shromažďují patrioté k  vleklé válce.

A  je zde i  jiná válka.Tehdy,před oněmi Érami,připluli potají zběhové a trestanci z  Orlughu,pouze však Naarvickové.Trvalo 15  let,než se to dozvěděl jak zbytek Naarvicků,tak celý Národ Doone,jež si připadal ošizen.
Chtěl si také urvat země a kolonie a tak vyslali další loď k  Aori,ale ta byla sestřelena Aoričany,jež se bály dalšího nebezpečí.Mnoho Dooneů bylo pro odvetu,ale mírumilovný Ketrardicha Oy X. se bránil proti tomu,řka že zlo, jež páchají Naarvickové v  cizí zemi není pro ně k  páchání.Stejně se však mnoho amatérů pokoušelo dosáhnouti v  amatérských korábech Aori,ale vždy byli sestřeleni,buď Aoričany,či Naarvicky.

Roku 4802  Třetí Éry povstal mezi Doonei muž starý,křehký a ne-silný muž,s  bělavou hlavou a velmi pokřivenými a propadlými tvářemi,kolem jehož krku se skvěla podoba oka naštěstí navždy uzavřeného.Muž se nazýval Sociatare a vyhlásil svatou válku “ve prospěch získání naší právoplatné země zaslíbené,Aori,ve jménu Ustermanovu!„­.A  mnoho šlo s  ním a tak si zbudovali raketu odolnou a silnou a pak vzlétly.Po cestě mnoho bylo pokusů je sestřelit,ale nestalo se tak.

Přistáli v  pohraničí obou zemí,v  době dočasného odpočinku a obnově sil a tak si zbudovali prvně domy z  prken,ale když se nedaleko zjevily blízko sebe dvě armády,Aoričanů a Naarvicků a vybojovali kravou bitvu jež skončila patem,ale naštěstí si malé osady nevšimly.

Sociatare vystoupil ze svého svatostánku,roz­přáhl ruce a prohlásil:
“Toto jest znamení Ustermanovo,je nám nutno pevnější hradby,jež se stane naší zemí zaslíbenou,plně nezávislou!„.A  tak započali stavbu,velmi rychle,
ale stejně kvalitně.Brzy stála Červená Pevnost,jež Soicatare prohlásil nezávilsým královstvím a sebe jeho Božským Králem.Korunoval se korunou z  bronzu,jež jeho zvědové v  okolních zemích nakradli.S  sebou přivedl tři syny.
Aguthoth byl nejstarší a byl nejodpovědnější a proto se také stal korunním princem.
Sevri byl prostřední a umělec.
Uthori byl nejmladší a velmi ambiciózní a liboval si v  intrikách.

V  N se Jöni-ketrardicha Xhi VIII. byl překvapen,kdo že se to objevil.
Nevěděl,za ta staletí,co to Dooneové jsou.Vrhl se na Svatou Knihovnu.
Prohlédával svaté kroniky,až našel “Poučky Prvního Jöni-ketrardichy ohledně odporných Dooneů„.Jöni-ketrardicha zjistil,že “pokuď by tento odporný národ přišel na Aori,musí být vybit,stejně jako Národ Aori„.
(Genocidní sklony prvního Jöni-ketrardichy byly známy).
Hxi VIII. se trochu bál další války a tak vyslal zvěda,aby se dozvěděl,kdo to ti Dooneové ve skutečnosti jsou,co chtějí a hlavně,kolik jich je.

Posel pronikl do Červené Pevnosti a nakonec zjistil,že Dooneů je zhruba 350  a nemají asi žádné nepřátelské úmysly.Xhi se rozhodl vyslat posla (a s  ním pro jistotu 20  mužů jako ochranu).

Pak se Jöni-ketrardicha odebral do chrámu,modlit se u  sochy Posvátného Býka.

Posel s  posádkou projeli lesem směrem k  Červené Pevnosti.Po chvíli si mysleli,že něco zahlédli na obloze,ale pak na to zapoměli.

Předurčení šlo(jakkoli může obří,zelená noha bez těla chodit) k  aeroliftu a sjelo do patra 3548.Tam se řešily záležitosti Orlughu.Chtěl/o  se přesvědčit, zda bude budoucí událost správně okolkována.Orlugh mu ležel na srdci.

Červená Pevnost spala.Na hradbách spal strážný spánkem spravedlivých a odmítal se vzbudit.Pak něco zaklepalo na bránu.Strážný chtěl ještě spát,ale nakonec byl donucen se přece jen vzbudit a podívat se,kdo to otravuje.
Pod bránou stál Posel s  posádkou.Do­žadoval se vstupu.
Strážný bránu otevřel,ale jakmile Posel prošel,brána se zavřela a posádka zůstala uzavřena venku.Marně křičeli,tloukli a kopali do brány,ta se ani nepohla a strážný se pouze smál.Pak sestoupil po vratkých schodech z  hliníku a odvedl překvapenéh a uraženého posla dále do pevnosti.
V  pevnosti bylo mnoho velmi malých domků,v  nichž se těsnaly jeden,nebo dva.Pak přišli Posel se strážným před bránu,jež vystupovala ze země.
Když se ze strašým rykem otevřela,neviděl posel zhola nic.Najednou jej zcela nečekaně strážný postrčil….…a on spadl dovnitř.
Padal čirou tmou déle,než si kdy myslel,že je možné padat.A  pak dopadl.
Na červeném koberci,zcela nezraněn.Zvedl se….….a za ním stál starý muž.
Posel se zeptal na cestu a muž mu ji ukázal,bez jediného slova.
Posel šel a kdyý došel,spatřil trůnní sál,kde ale nikdo nebyl.Poté se otočil na starého muže,který se poté usadil do trůnu.Byl to Sociatare.
“Kdo jste a co chcete v  mém Království?" zněla otázka monarchy pevnosti.
„T-to bych se snad měl ptát já vás,ne?Nejsme v  žádném vašem království, jsme v  Zemi N!“ rozlítil se fanatický posel.
„To si myslíte vy.“ řekl Sociatare a zpoza trůnu vytáhl dřevěnou hůl,strašně zkroucenou.Pak pojednou vyskočil z  trůnu a posla strašně zmátil.
Když Posel ležel na zemi,Sociatare odešel a po chvíli se vrátil s  lahví čehosi zeleného,což následně vylil na posla.Ten se po chvíli posadil a zjistil,že je nezraněn.Ale po pár vteřinách se na něj Sociatare počal upřeně dívat a po chvíli řekl:
„Vrátíš se a řekneš….….…..“.

„Je jich jen asi 50  a nejsou nebezpeční.“ řekl posel před Jöni-ketrardichou posel,když se vrátil.V  tu chvíli tomu sám věřil.
„Dobře,dobře­,můžete jít.“ odvětil Hxi.
Posel odešel a Hxi se šel modlit k  Posvátnému býkovi.
Když před ním poklekl,všiml si,že z  býka stéká krev.Víc krve než kdy jindy.
Věděl že se něco musí stát.

Nad oblohou uviděl lid Aori světlo,jež předtím viděli jen v  N.Nyní se počalo neustále zvěčovat a nakonec dopadlo na Hranici země N a Aori.

Sociatare vyděl pád čehosi z  nebes a tak vyslal strážné,aby se podívali.
Nalezli cosi,co se podobalo sklu,jenže nemělo žádnou barvu.Ani bílou, ani černou,ani průhlednou,takže nebylo možno popsati,jak to vypadalo.
Strážní přinesli objekt před svého Tekorata a ten jej po dlouhou dobu obhlížel.Pak nakázal celý objekt rozbít.Ale veškerá kladiva se rozlámala a stejně i  všechny vrtáky,vývrtky a sekery.Pak Sociatare zmizel ta svým trůnem a po chvíli byl zpátky s  lahví čehosi červeného.Počal tím červeným
kapat na objekt,který se postupně začal rozpouštět.Byl brzy zcela rozpuštěn
,ale Sociatare musel použít celou láhev.Při polévání se soustředil na objekt a až poté,co jej kompletně rozpustil si všiml,že uvnitř něco bylo.
Byl to asistent Munning.

Jöni-Ketrardicha náhle pocítil U-ovo poselství.Na Aori přišel Mesiáš.
Okamžitě zmobilizoval celou armádu a počal hledat.Prošli Vü,Mähöx i  Söyhc,ale nenašli nic.Pak prošli svatá místa:Svatý Uhelný Důl v  Särä-Völith,
Krvavou Skálu v  Oë Märith a Oblačnou Ruinu na Sikëth-Goä.Nic.Pak jej napadly ti vetřelci.Rozjeli se k  Červené Pevnosti.

V  Zemi Aori dvorní Astrolog Hü-Hü-Në právě oznámil Jeho Veličenstvu Soa XXX.,že přišel Sugëni Hmhm,svatý duch,jež měl Aori vyvézt z  exodu.

V  Červené Pevnosti se Sociatare bez jediného pohledu díval na člověka.
Byl jiný než Doonevé a přece odlišný od Naarvicků.Byl podobný oběma národům,ale vypadal více jako Müörvi-míšenec,ale ani jako ten ne.Byl středobodem mezi Seversky Statnými Dooney a menšími,ale ne chabými Naarvicky.Sociatare nedokázal pochopit,o  co se tu jedná,neboť neznal zdejší mýty.Několik jeho vojáků,jež zde vyzvýdali a přilehli k  zdejší víře se před mužem,jež ležel na zemi bez jediného hnutí,hluboce uklonili až na zem.
Sociatare,když to viděl,oba dva spráskal holí.Pak se odebral meditovat.
V  temnotě,jež byla v  jeho pokoji,se leskly tři sochy-
Agnuthere-Bůh jež je Sluncem a životem
Sevrajurl-Bůh jež je Měsícem a smrtí
Thormuji-Bůh,jež je nejvyšším
Neb Sociatare tajne věřil ve Tři Bohy,jež uctívali lidé na Severu Orlughu před mnohými staletími.
Sociatare se modlil a prosil o  objasnění a v  tu chvíli na něm spočinuli oči jeho syna Aguthotha,jelikož Sociatare zapoměl zamknout za sebou dveře,jak to činil vždy.A  když jej Sociatare uviděl,vzal pohrabáč a svého prvorozeného syna zprovodil ze světa.Poté si uvědomil své báznovství, zabalil mrtvolu a odnesl ji s  úmyslem,že ji ještě použije.

Brzy přišli jak armády Jöni-Ketrardichy,tak Aoričanů k  Červené pevnosti.

Když to Soicatare uviděl,vyhodil potají mrtvolu svého syna přes zeď a hlasitě zvolal:
„Pohleďte!Můj syn byl zabit temi proradnými!!Toto je válka!!!“.
A  malá armáda Červené pevnosti se smísili v  Boji se zbylími dvěma.
A  byla to strašná válka a Sociatare si ji užíval,ale zapoměl na další věc,neb asistent Munning vyšel na hradby a lidé,když jej viděli,se k  němu poklonili jak armády Aoričanů,tak armády Jöni-Ketrardichy a mnoho ze Sociatarových mužů.A  jeden z  mužů,již nikdo neví kdo,zvolal:
„Mesiáš přišel,není nutno míti Jöni-Ketrardichu!“ a vlastní muži Jöni-Ketrardichu zabili.A  poté kdosi zvolal:
„Mesiáš chce vrátit zemi původním obyvatelům!“­.A  muži se ohlédli…..a byl to Naarvick,kdo zvolal.
A  Munning se pohnul a bylo to interpretováno jako souhlas a tak Naarvickové odešli v  prastarých lodích a mnoho z  nich zemřelo a v  Aori byl znovu domov Aoričanů a asistent Munning byl nucen přijmout post spasitele,ikdyž prakticky nic neudělal.

Co se stalo se Sociatarem nikdo neví.

Předurčení zkontrolovalo všechny spisy a bylo to tak,jak to mělo být a tak se mohl/o  vrátit do Nekonečného Patra.A  věnovat se alkoholickým orgiím.
Takové už je Předurčení.


 Přidat komentář 
› Online 3


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6446
autorů: 866