ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Starý,Moudrý muž

09.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2263 x | vypínač

Starý,Moudrý muž

Bylo to dávno,co se prošel po zahradách Chalífa.Nešlo o  Chalífu země,ale o  Chalífu Nebe,jež je ve věčné válce s  Chalífou Podzemí.A  Chalífa se každého dne vydává s  mnoha dary,jež znamenají postavení.Sejde po nekonečně dlouhých schodech a když došel za povrch země,postavil se před obří kamený palác a zaklepal na dubové dřevo.A  když mu bylo otevřeno mužem,jež byl již dávno mrtev,byl Chalífa Nebes odveden skrze dlouhé koridory vytesané nástroji většími,než by kdy stvořili lidské ruce.
A  tam,před ohněm,jež spaluje skály seděl starý,moudrý muž.Byl starý,protože přežil mnohé věky a byl také moudrý,protože věděl.A  Chalífa Nebes před něj předstoupil a dal mu dary,jež nechal nést nebeskými býky.A  Starý,moudrý muž každý z  nich odmítl,ikdyž bez nich by byl uražen,neboť nabízet dary byl slušným způsobem.A  Chalífa nechal odnést všechny dary zpět do nebes a Starý,Moudrý muž mu dal dva uhlíky ohně,jež spaluje skály
,jež měl dýt svým armádám k  boji ve věčné válce s  Chalífou podzemí.
A  Chalífa Nebes odešel,neb byl z  Božského rodu Prorokova a nemohl zanedbávat válku,jež mu byla uložena vést.
A  Starý,moudrý muž uhasil oheň,jež spaluje skály a odešel do podzemních místností,v  nichž se nezrodilo světlo,by vzal několik Svatých břitev,které řežou vítr,by je mohl dát Chalífovi podzemí,až přijde starého,moudrého muže navštívit.
Neb starý,moudrý muž byl vyrovnavatelem války.


 Přidat komentář 
› Online 15


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866