ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Obecná Pravda

06.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2874 x | vypínač

Obecná Pravda

Věčná hvězdárna.Nachází se mezi čtyřmi řekami,jež ji oblévají do čtverce,každá na jednu stranu,neustále se protínajíc ale nikdy se nemíchajíc.Tyto řeky jsou:
Realita,čas,pros­tor,neexisten­ce.Možná se tedy nepřelévají mezi sebou před hvezdárnou,ale v  hvězdárně ano.Ale to by jsme přebíhali.
Věčná hvězdárna má čtyři temné zdi,jež jsou temnější než noc a kdykoliv byste se na jednu podívali,pojmula by celou vaši duši svou nekonečnou hloubkou a jen těžko byste jste se od jejího objetí osvobozovali.
Ano,kdybyste se na ni podívali.
Ale to nikdo neudělá.Protože to málo,jež se sem dostane přes vzdušný oceán Předurčení,ví.Ví,že není nikomu předurčenu zřít ony zdi.
Ale zdi Věčné hvězdárny nejsou to,proč existuje.Alespoň si to ještě nikdo nepřestavil.Protože vše,co se kdy stalo,si někdo již dávno předtím představil.
Věčná hvězdárna je.Ano je.Je to tak napsáno v  análech Předurčení.V  jednom z  prvních,z  d­oby,kdy ještě vrchol Věže Předurčení byl smrtelnému oku dohledný.Věčná hvězdárna je.A  toť jest vše.Nic víc o  ní nikdy nebylo napsáno.
Věčná hvězdárna je kartografickou institucí Předurčení, přesto že není zde zaměstnaná.Je to instituce,jež má za úkol mapovat jiné reality.Ne však reality různých Zemí.Neb Zemí je víc.Je jich nekonečně mnoho,
každý příběh kdy napsaný,vyřčený,či jen myšlený,ať i  nedokončený se stal samostatnou realitou země.
MMMMCLXXXIV. Země-to je Země,kde se Budha nikdy nenarodil a místo Budismu byl založen Rehelismus,jež uctívá utrpení jako Božský dar.
MI. Země-Země,kde celý svět zachvátil a ovládl Nacismus již v  16.tém století.
CCCIX. Země-Země,kde se Ronald Reagan stal Ruským Carem a ovládl jak Západ,tak Železnou oponu.
LXX. Země-Vaše Země,země těch,jež toto nyní čtou.
XIV. Země-Země,kde na počátku ve Velké Válce zvítězili Titáni a kde žijí jen Obři.
VI. Země-Země,v  níž Existoval Eden.
II. Země-Neexistuje,zemřela na počátku věků a na jejím místě je jen bezbřehý prach,jež zbývá poté,co se čas jedné reality rozpadne.
Tyto reality jsou součástí jedné sub-větve jednoho Multiversa(Lid­ského) „stromu Existence“(už nepoužívaný,po­etický pojem,obecně znám jako Omniversum) ,vyrůstající(dos­lova) z  větve Hmotné Existence, v  níž je každý Všehomír založen na principu,že to co je, existuje(,ale ne nezbytně,ovšem to jsou oblastní a ne realitní verze).
Tyto reality jsou součástí Multireality.A  více Multirealit tvoří jedno Multiversum.A veškerá Multiversa spojená tvoří Omniversum,naprosté Veškerenstvo.
Počet Realit je bezbřehý,neboť každý příběh,který byl kdy napsaný,nebo vymyšlený,i  kdyby nedokončený a myšlený jen pouhou setinu vteřiny a poté navždy zapuzen,se stane samostatnou realitou a rozvíjí se dále,bez ohledu na to,jestli je původní příběh uzavřený,nebo ne(víme že toto jste již slyšeli,
ale pouze ve spojení se zemí a proto se zde opakujeme,abychom demonstrovali celou pravdu).
Předurčení vládne nad touto Multirealitou.Nad všemi Zeměmi.Ale její působnost sahá částečně mnohem dále.
Předurčení píše a vydává své anály pro tuto Multirealitu, pro Všechny Země.Ale mnohokrát se stane,že nějáký její agent musí překročit její hranice,například když se vydá za Bohem,jež opustil svůj trůn a své Předurčení.Právě proto existuje Věčná hvězdárna.
Věčná hvězdárna má na střeše dalekohled,jež vertikálně sahá do věčnosti a za její hranice a s  nímž je možno vidět cokoliv,co si jen budete přát.Může to být minulost,
skutečnost,pros­tor,budoucnos­t,čas,neexisten­ce,či život. Neboť všechny se ve hvězdárně prolínají a tvoří jeden jediný rozměr,jednu jedinou dobu,jednu jedinou realitu,jež je pravdou i  lží,požehnáním i  odsouzením,dobrým skutkem i  zločinem.
Po jejích stěnách jsou vyřezány v  nekonečných řadách souhvězdí a také Tajgeu,pravda.To co se skutečně má stát a co je skutečným předurčením.Je napsán runami jež vymyslel obyvatel hvězdárny dávno,když ještě tento svět byl rozvržen pouze ve skicách.A  proto,že ono písmo vymyslel,je nyní slepý.
V  hvězdárně není podlaha ani zem.Kdykoliv zde někdo projde(což je velmi vzácné),tak šlape po udusané realitě.
Věčná hvězdárna má jediného stálého obyvatele.
Helhosthophoista-hvězdáře.Je to shrbený starý muž, protože chce být shrbený starý muž.Je to jeden z  mála privilegovaných,je­hož život je sice zaznamenaný,neboť každá existence JE zaznamenaná,ale není ani v  nejmenším popsaný.To znamená,že se jeho osud může ubírat takovými cestami,jež si sám zvolí a nemusí nikdy skončit.Je rovněž jeden z  mála,jež mohou ovlivňovat a měnit osudy jiných.
Jako ostatní,je od okolního světa izolován právě těmi čtyřmi řekami,jež Věčné hvězdárně propůjčují smíšenost všech sfér i  vrtsev,z  nichž se celá Multirealita skládá a víc.
Nikdy ji nemůže opustit.
Nikdo nemůže Věčnou hvězdárnu navštívit z  vlastní iniciativy.Musí být pozván.A  pozván je vždy,když o  toto pozvání požádá Helhosthophoista Předurčení,neboť existuje od počátku času pevné spojení s  věčnou hvězdárnou a Nekonečným Patrem,posledním patrem věže Předurčení.
Pravda je,že existuje ještě jeden,jehož život není ani zaznamenán a druhý,
ještě vyšší,o  kterém to platí též,to a mnoho dalšího,ale tím se zde nebudeme zaobírat.


 Přidat komentář 
› Online 19


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866