ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

O Mauwedi

09.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2028 x | vypínač

O  Mauwedi

Mezi posvátným Hindarlai a pouští Mala Ahad Sarhai leží menší město,v  níž žijí staří Bohové,v  než už nikdo na Voyachai nevěří.Město se nazývá Mauwedi,město Starých.

Tam,za plání H'Krey žije Amihonanh,jež zrodil svět z  útrob svých a jež zemřel v  bitvě s  Haohnedhonem.
A  žije zde Bhauna,jehož vousem jsou lesy a jež shořel zákeřnou rukou Armiaghovou.
A  žije zde Hanhokretroje,jež nemá těla a jež je tvořen věčně se měnícím včelstvem,jež se udusil rukou podlého obchodníka Miziuweji,jehož poté uctívali v  Měste Hashao jako falešného Boha.
A  žije zde Tauthini,jež je synem Bondaha,jež je sluncem v  Městě Huya,jež zneuctil jméno otce svého.
A  žije zde Hammon,jež je zrozen ze skla a skrze něj je vidět veškerý Řád Věcí a jež se rozbil v  svém chrámu Yhvsevhsi.
A  žije zde Hao,jež byl patronem Skiruavaurů,než tento národ padl do rukou otrocké církve Ustermanovi.
A  žije zde i  Jeden,jež byl Bohem Voyachai,Orlug­hu,Maffizeie a Fitofetoje v  dobách Dávno před První Érou a před první Obětí.

A  v městě tomto stojí toliko jeden chrám.Chrám,v  němž se modlí Bohové.
Není známo nikomu mimo Mauwedi,ke komu.Chrám je vystavěn z  něčeho, co je tisíckráte vzácnější a vznešenější než zlato a pro něž není v  řeči lidí jména.
Chrám je vyšší,než nejvyšší Hrad Maffizeie a nejvyšší hora Fitofetoje.Je tak vysoký,že ani Božské oko nedohlédne na vrchol.
Praví se,že na vrcholu je Svatá Relikvie toho,k  němuž se v  Mauwedi modlí a že kdo se ji dotkne,stane se Jeho součástí.
A  praví se,že žádný člověk nikdy nevstoupil do Chrámu a je to pravda, přestože je zdejším Veleknězem Smrtelný Člověk.Není,ani Bohů,známo,jak se sem dostal,nebo odkuď je.Mnozí tvrdí,že byl stvořen chrámem samotným,neb ten neměl po dlouhá milénia od svého stvoření Pastýře.
A  tento muž se jmenuje Uw a nikdy s  nikým nepromluvil a tak ani Bohové nechápou,jak mohou znát jeho jméno.
Uw je starý,starší než někteří do Mauwedi přišlí Bohové.Má dlouhý Vous,
jež má omotán kolem sebe jako roucho a jež vede dál,přes oltář a vyplňuje beze zbytku veškerý prostor dalších budov a částí chrámu,o  nichž Bohové ničeho nevědí,neb zde nikdy,ani před Uwem nebyli.
V  chrámu je jediná relikvie-useknutá ruka,jež září světlem Stvoření.Nikdo neví,čí ta ruka je (alespoň by vám to neřekli) a přece se k  ní modlí.A  Uw projde kolem každého z  Bohů,jež zde sedí na zlatých lavicích a pokapá je svou krví,jež je zde svěcenou vodou.Při tom potáhne svůj vous tak daleko,
že je možno zahlédnout část chodby,jež vede z  obřadní síně chrámu,ale jen na chvíli,neb Uw si vždycky uvědomí tento fakt a spěchá jej odstranit.
A  říká se,že když Uw zemře,tajemství Chrámu přivede Bohům buď zašlou slávu nebo je všechny zničí.Kdo ví,kromě toho,k  němuž se modlí v  Mauwedi?


 Přidat komentář 
› Online 2


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866