ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Kdo chce víc,nemá nic

06.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2409 x | vypínač

Kdo chce víc,nemá nic

Muž,na jehož vousech spočíval svět,se probudil a zjistil,že zase spí v  houpací židly.Nesnášel to.A  nesnášel ji.Nenáviděl všechny houpací židle od té doby,co jej chytlo staré pomatené křeslo jeho prabáby a drželo mu hlavu v  brusinkovém pudinku po dva a půl minuty.Byl by se málem upudinkoval,
ale naštěstí se z  lovu vrátil jeho praotec Lech Kwaczinsky a mohl staré pomatené křeslo zastřelit svým starým kalašnikovem.A  od těch dob nenáviděl Muž,na jehož vousech spočíval svět houpací křesla a při každém jednání na krajském sjezdu Pomatených Zákonodárců se snažil propašovat paragraf o  zákoné genocidě houpacích křesel do stále znovu schvalovaného zákona o  zubařích(zalíbil se zákonodárcům natolik,že jej schvalovali při každém jednání) .
Po chvilce zasněné melancholie a nostalgie si Muž,na jehož vousech spočíval svět uvědomil,že vlastně nespí a to je přece špatně.Spal celý život a nebyl vzhůru ani jednou!Je nutno vyhledat viníka a předat jej ke stíhání Kolumbijské vládě,neboť Muž,na jehož vousech spočíval svět se cítil jako Kolumbijec.
Hodlal prohledat i  celý svět a najít viníka,proto si zakoupil u  stánku s  vařenými kaštany lupu,ale poté ji zahodil jako nedostatečnou a zaběhl si za Běžícím senátorem S  Mikroskopy,jež běhal kolem náměstí celá svá čtyři volební období,neb slíbil,že se za celou svou politickou dráhu nezastaví.
Muž,na jehož vousech spočíval svět se přiblížil a předstíral obdiv k  senátoru a po chvilce,když senátor zrovna hledal Zvon z  Katedrály s  vlastnoručním podpisem,aby jej daroval Muži,na jehož vousech spočíval svět,tak mu Muž,na jehož vousech spočíval svět ukradl Mikroskop i  s kravatou.A  tak byl Senátor běhat bez kravaty a tak se raději zastavil,protože člověk nemůže být politikem a nemít kravatu!Z  celého náměstí se srocovali lidé,aby zjistili,co se děje a když zjistili,že se senátor zastavil,posbírali starý plesnivý chleba(delikatesa!) jež měli schován pod dlažebními kostkami pro případ války a začali jím metat po senátorovi.Senátor se odmítl rozběhnout, ale jeho nohy měli více sebezáchovy a rozběhli se bez něj a to Náměšťany (či jak se jmenovala ta pakáž) uklidnilo,neboť znali slavný Poporonerův výrok,že „Lepší Nohy na střeše,než antrax v  hrsti.“.
To Muži,na jehož vousech spočíval svět bylo vcelku jedno.Nastavil svůj mikroskop a počal prohlédávat Svět,jež spočíval na jeho vousech.
Ale kromě jisté levicové revoluce na Severu a sériích vražd na Rue Morde nic nenalezl.A  tu se to stalo.
Z  jeho ucha vylezl Budhistický mnich,pronesl hlasité „Om“ a vrátil se do mozkovny.Zřejmě netušil,že Muž,na jehož vousech spočíval svět bude vzhůru.Ostatně čekat něco takového,to by bylo holé bláznovství.
Muž,na jehož vousech spočíval svět zajel rukou do ucha,jež bylo nyní roztáhnuté jako huba poslance při obědu,ale nic nenahmatal,až na malého muže,jež v  jeho uších pěstoval sůl,na což měl legální smlouvu,sepsanou mezi ním a Harvardskými fondy,jež sidlili v  Oxfordu.
Muž,na jehož vousech spočíval svět se naštval a nasedl na kolem projíždějící kapli a zaplatil knězi tučný odpustek až do Říma,ale došli šlapající muži,jež odjakživa poháněli veškerenstvo a tak se musel Muž,na jehož vousech spočíval svět spokojit se světským soudem,místo inkvizičního jednání se Svatým Otcem.K  civilnímu soudu se nejlépe hodila budova Tarentského hradu,jež zrovna opustili Punové a do níž se Konsulové ještě nestačili nakvartýrovat.
Muž,na jehož vousech spočíval svět přešel bláto,jež zde symbolizovalo dávno nepostavenou (či rozdrolenou) cestu a z  něhož sem tam vykoukl indický fakír a konal hojnou misijní činnost,hledajíc konvertity.Muž,na jehož vousech spočíval svět byl k  tomu lhostejný,neboť byl dávno křtěn a to v  kostele Sao Paolo Di America v  Panamě,samotným papežem,jež zde byl na dovolené,neboť už nedokázal snést hádavé gdákání Konkláve a chtěl si odpočinout inkognito jako Hrabě Monte Christo,ale neodolal pokušení někoho pokřtít.Rodiče Muže,na jehož vousech spočíval svět zrovna imigrovali z  Dempšírského svazu,jelikož podle zákona bylo 5 % obyvatel ročně povinno ilegálně imigrovat.A  jejich dítě nebylo pokřtěno,protože jeho děd byl ateista a k  tomu velitel vojenské junty a tak to prostě nešlo.A  když se to papež díky své výzvědné policii (jež je v  každém hlavním městě,hlavně vedlejším)doz­věděl,nařídil rodinu před sebe předvést a zde ji pokřtil.
Muž,na jehož vousech spočíval svět překonal opevnění i  těla padlých bojovníků a vešel do hlavní síně.Pak zamířil k  nejbližší skříni vytáhnout nějákého soudce (neboť se jich zde vždy zdržovalo alespoň tucet) a začít s  procesem.
Soudce,jehož vytáhl ze šuplíku,byl starý a oprýskaný a odlupovala se mu omítka a tak jej Muž,na jehož vousech spočíval svět zahodil a vybral jiného, mladšího,jež byl ale stejně notně opotřebován vykonstruovanými procesy v  Sovětském Svazu,jež vedl,ale Muž,na jehož vousech spočíval svět usoudil, že se dá ještě použít.Vzal ze země kliku,zapadnul ji do otvoru a roztočil a soudce ihned ožil.A  hned odsoudil padesát lidí k  trestu smrti.Muž,na jehož vousech spočíval svět mu vlepil pohlavek houskou a soudce se posadil na zem jak široký,tak bystrozraký (dlouhý odjel do Bretaně na studijní pobyt na Akademii Národních Pavěd) .Pak se posadil do improvizovaného křesla a vyhlásil,že vyslechne výpověď obhájce.Žádný zde nebyl.Pak měl promluvit žalobce,jehož taky nebylo.
„Tak kdo tu vlastně je?“.
Muž,na jehož vousech spočíval svět započítal sebe a Budhistického mnicha a soudce,jež nesnášel náboženství sepsal rozsudek a když jej Muž,na jehož vousech spočíval svět přečetl,zjistil,že je mu nařízeno vyklidit prostory svého těla ve prospěch Budhistického mnicha,neboť si soudce popletl strany.
A  tak se musel Muž,na jehož vousech spočíval svět vystěhovat ze svého těla do Starobince a Budhistický mnich daroval tělo na charitu,neboť byl dobrák do morku(do kosti jen v  pondělí,to míval špatnou náladu) .Neboť kdo chce víc,nemá nic.


 Přidat komentář 
› Online 7


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866