ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Jak Bolatus přišel do Země Zaridoyath-Megneth

06.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2152 x | vypínač

Jak Bolatus přišel do Země Zaridoyath-Megneth

V  zemi Srhana-Yuohtath žil Bolatus,jež byl synem Barona.A  byl to mocný člověk,baron Yurei.A  když zemřel,otřásla se zem,jak to dělala,když ji opustil někdo opravdu významný,na cestě k  Věčnému Městu Oiba Lu-Ilahai.
A  zdědil Bolatus jmění dvaceti-pěti předešlých generací Baronů ze Srhana-Inoyonoth.V  po­kladnici,za zamčenými dveřmi a starým zámkem z  čistého železa byly zlaté helmy a přilbice,vylovené z  Oinatského jezera,relikvie z  Bitvy u  Goidomarie,zlaté štíty a meče a sochy z  panovnických dvorů daleko za horou Yvoinanath-Gorlei.A  mezi tím myriáda mincí.
A  to všechno prohrál Bolatus,i zlaté helmy a přilbice,vylovené z  Oinatského jezera,relikvie z  Bitvy u  Goidomarie,i zlaté štíty a meče a sochy z  panovnických dvorů daleko za horou Yvoinanath-Gorlei.A  již byl jen vítr v  pokladnici rodu Srhana-Inoyonoth a nebyl zde ani zámek z  čistého železa,
neb ten byl též prohrán.A  odšed Bolatus ze Srhana-Inoyonoth,neb hledal štěstí jinde.A  vydělal nějáké peníze na prodaných obrazech a prohrál je vše v  hře v  kosti u  starého muže v  Ivimi-Deriei a vydělal další peníze za prodej rodiných šatů a prohrál je ve hře v  karty u  Metinerlei Uinai.
A  už neměl co prodat,by vydělal a ani nic neprodal.A  poté poznal,že je šťastnější,než kdy byl,neb nemá co ztratit.
A  poté,unaven,ztra­til se v  útrobách lesů a nemohl nalézt správnou cestu a tak si vybral jinou,co by mu vadilo?
A  tu nalezl město,jež při prvním pohledu bylo rozbořené a špinavé,domy vlhké a roztřískané,ale Boladovi to nevadilo,šel dál.
A  ikdyž město bylo při každém kroku čím dál hnusnější a odpudivější,
Boladus šel dál,ničeho nedbal a vstoupil skrze rozpadlou bránu.
A  najednou nebylo město rozpadlé a hnusné a špinavé,ale zlaté a plné bohatství,jež leželo na ulicích a plné písní a vína a myrhy.A  Boladus poznal,že přišel do Země Zaridoyath-Megneth,města bohatství,do nějž zavítá jen ten,kdo se toho prokáže hoden Starým Bohům.
To bylo před čytřmi staletími.
A  Boladus dodnes popíjí zlaté víno,nejlepší z  vín,jež prýští z  fontán v  Zaridoyath-Megneth a užívá si zlata,jehož může mít kolik chce a naslouchá skleněným hlasům martýrů Zaridoyath-Megneth,jež zde zpívají ve jménu Straých Bohů pro jejich vyvolené.
A  Boladus by to přál každému,ale nepřivede sem nikoho,neb by se prokázal nevděčným a nebyl by vpuštěn zpět a pak:Kdo z  vás by tuto nádheru kdy opustil?


 Přidat komentář 
› Online 2


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866