ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Kniha Větrů

10.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2008 x | vypínač

Kniha Větrů

Před několika věky lidí ničily Zemi Větry,jež nebyli Bohy a nepodléhali tak řádu věcí.A  mnoho lidí se modlilo k  mnoha Bohům,ale ti nemohli učinit ničeho,neboť nemohli zasahovat do věcí,jež nebyli stvořeny jejich rukou.
Jednoho dne přišel strašlivý Severní vítr a smetl celý ostrov.Jediný muž,jež přežil,spílal Bohům a uslyšel jej Chao,jež byl Bohem Ostrovů.A  slitoval se Chao nad lidmi a svolal k  sobě větry.
Ty přišly,zpupné,jak byli a Chao je přemohl a uvěznil je v  stránkách knihy,
jež byla poslední ze zničeného ostrova,jež měl největší knihovnu na celém světě.
V  knize je 100  005 stran,25  000 stran popisujících všechny názvy větrů u  všech lidí a všechny země,jež kdy opanovali a 5  stran inkantací samotného Chaa,jež jsou samostatně k  ničemu,ale dohromady mocné.
A  poslední slovo je opravdu mocné,bez něj je text bezmocen.Neboť text jednou vysloven uzavřel až do odvolání větry a poslední slovo je zapečetilo.
Ono slovo je výjmečné tím,že není,nelze jej číst.

Ale proto že Chao porušil zákon,musel odejít do stínů pod světem a jeho místo zaujal nový Bůh Chamrevrej,jež se,stejně jako jiní Chepreričtí (ze sebe zrození) Bohové,zrodil z  ničeho a stvořil se sám a byl jiný než Chao, neboť se o  lidi nestaral a staral se alibisticky jen o  svá rozhodnutí.

Knihu Větrů přijal kněz Chaa,Musherven­re.Ale když Chao odešel,začalo poslední slovo blednout,lépe řečeno se objevovat a tak kněz vzal nádobu s  posledními zbytki krve Opičích Bohů a jí slovo začernil.Ale Mushervenre byl člověkem a tedy jeho dílo je pomíjivé a tak začalo slovo prozařovat skrze černou krev a moc větrů se začala osvobozovat a začala se šířit po světe.

A  jednoho dne bude slovo čitelné lidským očím a Větry se osvobodí z  Knihy a zničí Lidstvo,Svět a Bohy i  s Nebesi.Co se s  nimi stane pak nikdo neví,protože to není důležité,ne pro Lidstvo,jež Zemře jejich rukou.


 Přidat komentář 
› Online 2


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866