ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Isjeyi-Goa'a-wa-životní názory uprostřed masy

19.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2185 x | vypínač

Isjeyi-Goa‚a-wa-životní názory uprostřed masy

Ve třináctém patře třinácté budovy kanceláře Sto-a se nic mimořádného
nedělo.Byl klid a bylo ticho,přerušováno pouze klepáním psacího stroje.
Isjeyi-Goa‘a-wa se snažil dopsat zprávu ještě před Hodinou Uth.Ale podklady,které mu přinesl Sw-Aaakaa byly tak nepřesné,že jejich ověřováním a opravováním strávil dvě čtvrt hodiny.Když už měl poslední řádku,zjistil,že už je na útěk dávno pozdě.A  tak si pomalu vzal kabát,
klobouk a osobní věci a skrze trojnásob pancéřované dveře došel k  pětinásobně pancéřovanému výtahu,jež počal pomalu sjíždět.Na cestě minul nižší patra a pod nimi nekolikametrovou betonovou výplň.Sloužila k  ochraně.
Vystoupil z  výtahu a pečlivě jej uzamkl.Pak se rozhlédl.Kolem ruin jakéhosi stánku se ještě ometalo několik,ale jinak celkem nic.Zadoufal,že by to přece jen mohl ještě stihnout,ale po několika minutách už ho obklopovalo několi desítek,jež stály na místě,nebo se otáčeli či slintaly či všechno najednou.
Pak jich byla celá stovka.Isjeyi-Goa‚a-wa si odplivl.Nenáviděl nemyslící.
Ostatně jako většina myslících na Maffizei.Nenáviděl je,protože z  nich vzešel.Všichni myslící z  nich vzešly.Jeho nejranější vzpomínky byly na jeho ubohé rodiče,kteří celí den seděli na zemi a tvořily si na podlaze té díry,ve které bydlely jezero ze slin.Naštěstí přišel někdo z  Mysly a odvedl ho od nich,přímo na Univerzitu,kde jej naučili využít potenciál k  myšlení,který u  něj spatřili.Naučil se mluvit,chovat a vědět.Neučili ho jedině soucitu,ten prohlašovala Jižní Akademie na druhém Maffizeiském pólu a ta byla v  očích prvotřídních myslících,vzešlích ze Severní Univerzity,na velmi nízkém stupni.Právě z  Univerzity byly dosazováni členové rad a významní pracovníci většiny z  těch několika společností,které na Maffizei byly,
utvořených myslícími pro myslící.A  on byl v  jedné takové společnosti.
A  byl na to hrdý.Jeho manželka,T‘-Aa-U,studovala na Akademii a bylo to vidět už z  toho,jaké povolání vykonávala.By­lo,pravda oficiálně totožné s  jeho,ale ve společnosti K-Auaha-H a každý přece odjakživa věděl,že ta je mnohem nižší,už podle toho,že jí řídili ti z  Akademie.
Kolem něj se teď nahromadilo dva tisíce nemyslících a on se jimi nedobrovolně nechal vést dál až k  paláci U-ha-U,kam je v  hodinu Uth svolávali.Poté prošel kolem jejich udiveným protáhlími obličeji,to když se dveře paláce počali otvírat a to samotné bylo pro jejich mozky rovno nepochopitelnému zázraku.
Nasedl na stroj,jež vyhledával mezi masou náhodou stržené myslící a nechal se odvést do oddělené části města,tam,kde žili myslící,kde byly domy a stěny a střechy.Vysedl,ho­dil pilotovi měděnou minci a vyrazil směrem domů,aby při poslechu slovních elaborátů své manželky potají upíjel šťávu T-K'h a nechal v  myšlenkách průvod své netoleranci a svým předsudkům.
Jistě se bude bezcitně smát,až uslyší o  tom,jak byl nějáký nemyslící zmrzačen,když se snažil probourat se do firmy,jako jejíž neplacený otrok byl nucen pracovat a žádat o  odměnu,,neb ať měli myslící na Maffizei,přes svůj astronomický věhlas za hranicemi jejich rodného světa a přes veškeré vymoženosti moderního myšlení posledních tisíciletí,ne­disponovali ani špetkou soucitu téměř pro nikoho,zato přímo rasistickým pohrdáním vůči nemyslícím,jež neměli to štěstí se narodit s  plně funkční mozkovnou.
Ale rasisty rozhodně nebyly,neboť myslících se rodilo pomálu a jen v  rodinách nemyslících.Žádný myslící nikdy neměl dědice,jež by také vlastnil mozek.
Život na Mafizei,jednom z  Požehnaných Světů.


 Přidat komentář 
› Online 4


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14770
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6448
autorů: 866