ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Země Fakírů

07.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2311 x | vypínač

Země Fakírů

Daleko,za hranicemi kontroverzní a přísné země Lhchla leží lesy Dhagadhaské.V  nich žijí mudrcové,jež unikli inkvizici Svatých Jmen.

I. Fashashi z  Dalaudu
Mudrc Fashashi byl zrozen v  zemi Dalaudu na severním kontinentu.Již před svým zrozením trpěl „šílenstvím“ a od tří let musel žít v  ústavu,ve vlhku a smradu,než unikl.Byl pronásledován Červeným Jezdcem,jež uřízl hlavu Bohu Smagdi,ale byl zachráněn sebevraždou několika Mužů Kameného lidu, jež musel prošetřit,jelikož je sám často zabíjel.A  tak došel Fashashi do lesů Dhagadhaských,kde bylo jeho „šílenství“ nasloucháno tisíci z  posluchačů,
jež tudy procházeli a hledali mezi kůrou osvícení.

II.Daroma z  Hodag
Mudrc Daroma žil jako druhý syn Šeika z  Hwala,ale když měl nastoupit, přišel jeho strýc a vrhl jej do kobec,kde strávil tři roky života,než byla vyhlášena republika a on unikl.Po celý život se plahočil jako žebrák a nakonec se stal fakírem až po smrti,když jeho tělo bylo doneseno do Dhagadaského lesa.Jediný mudrc,který nikdy neradí ani nepoučuje,Také má nejvíc posluchačů.

III.Xirephi z  Kalloyd
Mudr Xirephi byl malířem,kterého všichni nenáviděli kvůli odpornosti jeho děl,jež znovu a znovu tvořil a nemohl se zastavit.Odešel do Dhagadaského lesa jen proto,aby neměl po ruce plátno.

IV.Ogyai z  Dofoi
Mudrc Ogyai byl lékařem,jež vyhledával války,aby mohl lidem pomáhat,ale nakonec sám rozpoutal dvě války aby zde byli ranění,o  něž by se mohl starat.Je jediným mudrcem,který nechce být mudrcem,neboť byl odsouzen k  doživotnímu povolání fakíra,aby nikomu nemohl uškodit.

V.Dhoiba z  Dboiha
Mudrc Dhoiba sedával na břehu Yussuiského moře,čekajíc a prosejíc,aby se zde objevil Posel Dvaa.Ikdyž každá kniha jej od toho odrazovala,prosil tak dlouho,až se Posel zjevil.A  byl tak odporný,že to není možno popsat.
A  Dhoiba utíkal po dva roky,nejedl,nes­pal,pouze utíkal,než dorazil do Dhagadhaských lesů.Zde se je slyšet po celé noci,jak vyje strachem,aby neusnul,neboť vždy když usne,vidí Poslovu tvář a slyší jeho hlas.Snaží se utéct,ale les jej nenechá,neboť má podivné manýry.A  Dhoiba tak utoká sám před sebou,ale nikdy se nehne z  místa.

VI.Wholo z  Worris
Mudrc Wholo býval knězem Velké Církve,ale jednou rozluštil pradávné texty,popsané jako nerozluštitelné a objevil pravdu.Když to prohlásil,byl vyobcován a byl pronásledován Žlutým Jezdcem,jež vidí skrze sklo lidských těl.A  utekl Wholo do Dhagadhaských lesůa zde učí pravdu,jež je ale tak revoluční,že jí nikdo nevěří.Ani Dhagadhaské lesy neznamenají zaručený úspěch.

VII.Babahda z  Ladao
Mudrc Babahda byl synem Rašišira a z  jeho rozkazu se oženil s  dcerou Krále Lide Bláta z  Dhagadhaských lesů.Není Mudrcem,jen politikem.

VIII.Koloda z  Kolowe
Mudrc Koloda přišel ze Země kde Rostou Bomby,protože nechtěl zemřít.
Hlásá kázání,ale pouze z  telefoního seznamu.

IX.Neznámý
Žije v  Dhagadhaských lesích po veškeré doby,které znají lidé a učí jazykem, jemuž lidé nerozumí.Před lety přestal kázat,posadil se a počal čekat.A  čeká. Až přijde někdo,kdo mu porozumí a počne Třetí Věk.


 Přidat komentář 
› Online 5


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14770
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6448
autorů: 866