ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Profesor po dlouhých letech........

09.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2079 x | vypínač

Profesor po dlouhých letech….….

Profesor po dlouhých létech skončil.Pracoval na stroji,jež by překonal stěny samotného času.Měl jako model záhadný objekt,jež byl nalezen v  Mexiku ještě za Vrcholné Doby Inků a byl vládnoucím rodem zatajován i  Španělům i  vyšším aristokratům a pouze vybraní potomci Inků znali tajemství a když linie postupně vymíralo,mizelo i  tajemství.Pos­lední nositel tohoto tajemství byl bezdětný a zanechal toto v  své závěti pro svého přítele,lékeaře Miquela Yunaqui,jehož měl rád jako bratra a jemuž nemohl tajemství předat se všemi poctami,pouze až po svém smrti,aby nevstoupil do smrti s  nepřátelstvím všech nositelů tohoto tajemství před ním.
A  Profesor si toto tajemství ponechal a předal jej synovi,jež jej předal své dceři,jež je předala potají svému synu a tím synem byl Profesor.
Když se to dozvěděl,odešel hned ze školy a vypůjčil si jistý obnos v  Bance svého bratrance na (ne)výhodný úrok a s  několika indiánskými nosiči se vydal do pralesů.Po dvaceti dnech došel do zapomenutých ruin staré pevnosti,jímž Incové říkali Tupac Quetc.Zde nalezl kostru muže v  honosném šatu,jak křečovitě objímá truhlu.
A  v jedné jeskyni,jíž si prvně profesor nepovšiml,ale do které se přece jen zašel podívat,učinil ohromný objev,neboť jeskyně byla „nastražená“ a vystavěná lidmi.Zde nalezl tři sarkofágy,jež poslal na mulách do hlavního města,ale které nikdy nedorazili.O  jejich osud se ani moc nestaral,neboť zde nalezl něco jiného.Byl to obrovský železný předmět ve tvaru pyramidy, tvořený celkově do sebe zapadajících skob.Chyběla pouze špička,ale tu si jistě vzali Inkové s  sebou do hrobu.Ale Profesorovi to nevadilo,neb byl vynalézaví.Odjel brzy za moře do svého Pařížského bytu a zde tajně pracoval s  několika kolegy z  institutu.Byl to Joachim Decque,jež imigroval z  Portugalska­,Enrique de Doga,jež byl samozvaným Dóžetem na Rue Richeliue a Karl Salzmann,zanícený monarchista.
Po třech letech usilovné práce dokázal rozluštit základní principy,více-méně kompletně vše pochopil po dalších osmi letech.Následoval rok a půl plánování,dva roky shánění peněz a sponzorů a šest let samokonstrukce.
Profesor byl již starý muž,Salzmann byl zabit republikánem v  souboji,de Doga byl zvolen do Senátu a přišel o  dóžetsvtí,když zbourali jeho dům-
„palác“ a Decque spáchal sebevraždu.Profesor musel být úspěšný,musel.
Největší problém byla rekonstrukce funkce chybějící špičky.Ta trvala celé tři roky,o  rok déle,než jeho prošení po institutech a mecenáších.
Nyní bylo vše připraveno.Menší pyramida vystavěná ze zcelené ocele s  několika pákami a obřím ciferníkem,jež nahrazoval „vnitřní“ „vědomosti“ (podobné našemu počítači) původní pyramidy.Profesor se usadil a pozvedl ruku k  nejzásadnějšímu rozhodnutí svého života.
Zavřel oči a něco naťukal do ciferníku,pak,ne­dívaje se na ciferník,pohl všemi pákami a čekal.Chvíli bylo nic a když se již již nořil do nejhlubší deprese,tak pyramida počala vyzařovat fialové světlo a Porfesor si byl jist anorganičností všeho.A  poté bylo ticho.
A  po chvíli byla pyramida nikde a někde.Přelétala nad zemí Profesora,ale poté se země změnila v  krajinu čirého písku a dále to nebyla země,ale svět jantarové barvy s  obřímy krátery a poté bylo nic a poté zde zase byla země,
ale jiná,kolem ní rotovala obří věž nepopsatelných rozměrů a z  ní plynuly železné lodě o  šířce kontinentů na zem.A  poté to vše opět zmizelo a pak se objevila pyramida nikde.Co se stalo potom,to nikdo neví,neboť když se vrátila pyramida na místo odjezdu,byl Profesor úplně vystresovaný a utekl a utekl daleko,k  mostu a s  nožem si přeťal žíly a krví napsal vzkaz na papír,jež napíchl na kopí sochy Rytíže la Manchi a skočil z  mostu.
Ve vzkazu bylo napsáno(vynechány ona slova,jež by stejně žádné oči nepřečetly):
„Poznal jsem Všech 9.9  a těch vyšších devět a těch nejvyšších devět- všech je mnoho,ale všichni jsou přesto jen devíti.Jejich oči….….…oni chtějí….….…..co chtějí…..tak bude….….jak určili….….….nepatří se,aby je někdo znal….…..jsem pro ně nadbytečný….…­.…nemůžu odolat….….….zničte mou Pyramidu…...ať už nikdo nemusí….…..“.
Nikdo onen list nenašel a pyramidu zakoupil zámožný kubánský milionář,
jehož svrhla revoluce.Varování Profesora si nikdo tedy k  srdci vzít nemohl.


 Přidat komentář 
› Online 2


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866