ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Lid Světla a Lid Stínu

06.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2865 x | vypínač

Lid Světla a Lid Stínu

Lid Světla i  Lid Stínu jsou starší než Konečná Fáze tohoto cyklu.
Byli jak ve Velkém Bytí,tak,hlavně v  II. Chaosu,kde se prolínali a byli mnohdy jeden.V  dobách Velkého Bytí,v  Absolutní Realitě,jež byla mnohem reálnější,než Náš Svět,trpěli v  přesně definovaném schématu Světla a Stínu,ale v  II. Chaosu ,kde povstala armáda proti druhé a po několikatisíciletém pochodu těsně před setkáním navždy zmizela,kde vznikali a po milióny let existovali říše,měnící a tvořící spojenectví a aliance s  neexistujícími stranami,v  průběhu několika vteřin(neb vteřina byla tehdy miléniem a miliarda let kratší než mrknutí),kde otrok byl zároveň Bohem a to co nebylo,bylo mnohem jasněji než to,co bylo,zde intrikánským Lidem a jejich pánnům z  obou nadbožských dynastií (Tennů(Tenno-Člověk z  Nebes)) plně vyhovovalo.Když se ale II. Chaos,narozdíl od svého I.-ho jmenovce milovaný mocnými entitami,zhroutil do sebe a postupně z  něj počala rašit naše Realita(postupně roszrůstajíc na několik set miliard realit Zemí v  Humanoidním Multiversu,jednom z  téměř nekonečně mnoha Multivers,jež tvoří Omniversum),tehdy nastalo strašlivé období pro obojí národ,neboť opět byly oba nuceny být přesně definované.A  se začátkem Konečná Fáze,přesněji její první Éry,Éry Bohů,přišli do Reality členovéí nám politicky i  historicky naprosto podobného,ale jinak Božského národa Demeo,věděli Tennové,že musejí něco dělat.
Brzy došlo k  pošpinění Světla Stvoření z  něhož se rodili Demeové a k  následnému stvoření Galaya,prvního Zlého Demea.Ten přišel na Zem Demeů a počal vyhlazovat lid země.Když si podrobil Kolaborantského Císaře Demeů jménem Caracai(jež byl synem Augusta VII.),počal vládnout jeho jménem a později jej zabil a sám se stal Císařem.Vládl Tři Tisíce Pět set let.Když zemřel,stala se jeho nástupkyní jeho dcera Augustine,jež již v  lidském roku 1707  vyhnala všechny zbývající Demey a pozvala k  životu ve vyprázdněném světě Národ Gharamchai,ná­rod,jež všechny své předchozí země zničil svými pěstovanými bombami.Mnoho si myslelo a tvrdilo,že buď Lid Světla,nebo Lid Stínu dálkově stvořilo Galayu,aby se zbavili Demeů,národa,jež nebyl ani na jedné ze stran vah Dobra nebo Toho,co je jeho Opakem a tak nastolili přesně definované chápání,nekon­troverzní a antiskandální.
Oba národy proti sobě svedly tisíce válek,prvotně na Neutrálním Území,ale po jeho přetvoření na Zatracení si museli hledat nové pole.Nejprve v  Šedém,Třetí Dekádě,ale Město Purgatory se nakonec postavilo proti,protože mu přestali platit Daň ze Smrti.Tenno Lidu Stínu Yudeyushi II. navrhl přenesení boje do Skleněného,Pos­lední
,Čtvrté Dekády,ale jelikož by to znamenalo nějákou událost tam,kde od počátku Věků nezazněl jedinný zvukk a kde se nikdy nic nepohlo.
I  přes rady svých rádců se vydal s  družinou do Skleněného.Když prošli branou z  Lidských Očekávání a Božských Zklamání,uviděli nikdy nekončící nic.Nebyla zde jediná barva(ani bílá,neb bílá je barva) a v  Éteru zde byli kilometry dlouhé plošiny ze Skla,v  nejros­todivnějších,py­toreskních tvarech.Yudeyushi chtěl podat rozkaz svým lidem,ale když se otočil….…neviděl je.
Zvolal….…..a neslyšel vlastní hlas.
Podíval se na sebe….…..a neviděl se.
A  jeho bytí se rozplynulo do ničeho.
Když nastoupil jeho syn,Yumushi,nas­toupil na trůn Lidu Světla Hiedoshi III.Oba si byli neuvěřitelně podobni v  tom,že byli slabý, nerozhodní a nerespektovaní.Po celých dvacet osm let jejich vlády nabývali znovu na síle jejich velmoži,jež za jejich otců Yudeyushiho II. a Musushiho III.(u  Lidu Světla) a dědů Yudeyushiho I. a Keyoshiho VII. (u  Lidu Světla) ztratili faktickou vládu.
Do jejich měst putovali kupci,jak z  Ka Nijeyri(Země,kde nikdy nebyla vynalezena řeč a kde se lidé dorozumívají pomocí píšťal a varhanů) tak z  Muwaywa(Země,kde žijí lidé křehcí,kde jejich těla jsou jako sklo),což byli dost neobvyklé cílové skupiny a neobchodovali ani s  Říší Tamama Ma Ka‚ai,jinak nejbohatší Říší,
jež dokonce předstihla i  Nikdy Nekončící Císařství a v  Obilninové Rovině i  Orlugh.Prosperita byla tak velká že se Světelné Rijáty a Temné Denáry oba vyrovnali Duševním Piastrům v  době jejich nejvyššího kursu 1:1.Když nastala Velká Měnová Reforma u  Ruthersmithů,tak ekonomika sice poklesla,ale i  tak dokázali prosperovat,hlavně na odprodeji Starých Piastrů po miliardách kusů a na konečném vynětí mědi a použití ji k  vydání Pamětních Medailí V  Památce Tejiho a Yudeyushiho I.,jež se nakonec prodávali k  dvorům Vévody z  Asisa(jež byl nesmiřitelný nepřítel obou národu,jež ale miloval numismatiku více než vlastní ženu a tak byl po darování těchto medailí uzavřen trojstranný mír) Lomovica I.,či Hraběte D‘Novella a Castilognicine Dall Valineciste di Casto Commlono Ippolita III.,(jemuž se jinak politika hnusila a byl donucen k  míru skrz tyto medaile,protože
„se mu líbilo jak se lesknou“) a dokonce jednu zakoupil i  Dauphin D' Noir,Aldobran­dino,jež se zato na notnou chvíli znelíbil svému dědovi.
Otázka míšení je pro oba národy nepřípustná,přesto je proti tomuto tabuizování jedna překázka.
Území Yu.Yu je nezávislá Říše,kde žijí smíšeně členové obou národů,
nacházející se na přesném rozhraní obou Říší(Světla i  Stínu),jehož existence je zajištěna právě silou obou Říší a jejich vzájemnou patovou situací.V  Yu jsou čtyři města(Yu-Mai,Yu-Shek,Yu-Shojima,Yu-Dadai)
a čtyři rodové sídla (Citadely)(Citadela De Call Vocieneri,Citadela De Morendana,Citadela De Coastal,Citadela De Eridophone),v  nichž žijící rody ovládají různě ona čtyři města.Opustili Asijksý Ryt a věnují se typicky Renesančním Obřadům,Ritům a jménům,ikdyž města sama si zachovala jména z  dávných dob.
Yu nemá armádu,protože ví,že pokuď budou Oba Rody Obou Říší stejně silny a armády jejich států budou se počítat v  stejných číslech, není potřeba zbraní či bolesti pro rekruty.
Žijí zde členové obou národu v  míru a harmonii.Ač by si to ani jeden z  Tennů nikdy nepřiznal,v  jedné věci se shodnou.Toto je nedůstojné obou národů.
Lid Světla má nad lidem stínu jednu výhodu-panovníka,jež panoval déle než kterýkoli stínový Tenno.
Mamakai II.,jež vládl 840  956  222–8­20  015  003 Př.kr.,tedy přes 20  miliónů a 900  tisíc let.Za tu dobu nerozpoutal proti Druhému lidu ani jedinou válku a založil vlastní,první náboženství Národa,jež vzývalo Světlo.Ikdyž se proti vizi jakékoliv víry postavilo hned 15  generací 22-ti nejvýznamnějších rodů.
Rod Ja-Lu dokonce vyhlásil svou nezávislost na Tennovi,ale v  uzavření a obkloopení jejich město ,Lumai,vrhlo do hlubokého hladomoru.Vévoda a Patricij Rodu Ja-Lu,Ca-Kaiu odmítl uzavřít mír a tak město do tří let vymřelo.Mamakai nechal město zbourat a na jeho troskách vystavěl Katedrálu Svému Náboženství,tak velkou,že měla rozlohu celého města,
takže než člověk došel k  oltáři,trvalo to tři hodiny.
Roku 415  000  000 př.kr. zaregistrovali „jakési divné tvory“,jež byli předky budoucích generací Lidstva.Tehdy se mnoho věcí změnilo,i  to,že když člen jakéhokoliv z  obou národů sudná masku,jež má od narození,stane se člověkem.
V  těch dobách již vládly a žili Tennové i  členové obou národů jen pár tisíc let a v  době,kdy nastoupil na trůn Gughe,království východně od Tibetské Lhasy a Severně k  Bengálskému Zálivu,po roce 923  Skyidsde Nimamgon,
tak vládly už jen staletí a Hidayatullah Hazrat-i-Afaq (Appaq) Chodja se stal prvním a jediným vládcem z „rodu“ Aqtalik zemřel,(toho roku 1693  nebo 1694) tak pouze pár staletí a v  době ,kdy krátce vládl roku 1931  Yolbars Khan v  Qomulu,jen několik desetiletí.Od těch dob se pletou do politiky pouze skrz obchodní koncerny a jejich první společný projekt (na neoficiální „cestě k  míru a trvalému obchodu“) bylo vyzdvižení jistého mladíka na post nejmocnějšího muže světa(neboť čím více peněž,tím více moci,alespoň podle konzumních tradic naší doby) ,muže s  iniciály W.G.


 Přidat komentář 
› Online 16


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866