ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Biskup z Lüge

09.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2195 x | vypínač

Biskup z  Lüge

Živ na měsíci Aori,dávno před příchodem mesiáše z  hvězd,muž jménem Gjh Örhiorhaglido,syn Armäsue Örhiorhaglida­,Vévody(použí­vány Pozemské ekvivalenty slov) z  Höarmü a Düdice Lügnordili,Prin­cezny Zahövské.Byl od mládí mírumilovný a odmítal otcovi boje s  rodem Agnüvürstingů ze sousedního města Lödidë.Když jeho otec padl v  boji s  vévodou Asgnäldem V.,usedl na vévodský stolec právě Gjh a chtiv vyjednati mír,přenechal Agnüvüstingům veškeré pevnosti na severu,od Ghröha Alöhdhö až po Yürghëi Mäthöthë.Z  Gjheho se stala loutka,ale když povstal na Severu princ Bentistra a stvořil si Boží Království.Žádný z  mocných rodů se s  ním nespojil,ani Ghavoliostrové­,Havornestrové,
Juredosové,Vag­noliové,Gogni­olové,Sepeses­trové,ani fanatičtí Mufignolové, ani konzervativní Dagnolové a ani skandální Bastrosové.Ale Gjh se k  němu přidal a po princově porážce nebyl opovrhován jako jeho posluhovač,ale jako statečný muž,jež vždy jde za svým přesvědčením.A  i sám Jöni-Ketrardicha jej ocenil a udělal z  něj kardinála a člena konkláve a dokonce mu předav Biskupské Město Lüge,kde přijmul jméno svého slavného předchůdce Arnöa,jež zardousil Ohavného Ještěra Ze Severu (viz *) a jako Arnö III. Přijal Biskupskou mitru i  další insignie,ve formě pozlacené lidské ruky a jal se spravovati Lüge.Ale jeho dobrotivost,pro níž byl vyzvedán do nebes,umožnila,by jeho stráže vládli jemu a ne on jim,by lidé si zbraní vynutili Kněžské roucho s  výhodnou obcí,by se obchodovalo s  Biskupským požehnáním jako s  kusem nábytku,by se kradli obrazy a sochy z  Biskupské rezidence a pod cenou se prodávali ponejprve v  tajnosti a za město,později i  před očima Biskupovama a lidem do města.Mnozí kněží,jež žili ve svazku několikamanžel­ském,okrádalo lid na nadbytečných poplatích,
jež údajně byv nařídil a jež do posledního zlatého Rho (platidlo v  Zemi N) končili ve svraštělích rukou kněžských.
A  Biskup již ani nemohl předkládat konkláve účty,neb jeho účetní byl zabit komandérem Biskupských pluků a každý si hospodařil,jak se mu zlíbilo.
A  když potřetí neodevzdalo Lüge do konkláve daně,tu temná mračna přepadla nad hlavou Arnöa Třetího,Biskupa Biskupského Města a Konklávního Léna Lüge.Již nebyli posíláni stavbaři na výstavbu a opravu a město počalo chátrati,ale lidé kradli dále a neslyšeli Biskupa,poprvé v  životě hřímat na Biskupské balkóniádě.
A  marně hřímal Biskup,když v  jeho residencii byli před ním prodávány jeho(nikoliv Biskupské,jeho­,koupené,či zděděné,přenesené do residencie pro větší okázalost a slávu) obrazy.
A  marně hřímal Biskup,když jeho Pluky,jejichž zbraně posvětil sám Jöni-Ketrardicha,jej opouštějíc,vrhali se do ulic,ovládnuvši je a panujíce zde jako tyrani a žijíc zde z  vlastně vybíraných daní životem vévodským a nevšímajíc a nestarajíc se o  Biskupa,jež měl býti jejich vrchním generaliolem.
A  marně hřímal Biskup,když jeho dceru prodávali nečestní kuplíři mezi sebou,kydajíc ještě více špíny na tak nedávno ještě slavný rod Örhiorhaglidů.
A  již Biskup ani nehřímal,očekávajíc konec.
A  ten přišel,neboť konkláve neprojmíjí zpožděné daně a vůbec ne zpozdné přirážky,neboť konkláve je mlsné a nenasytné a v  krvi mnohokráte tvořilo se jmění rodů konklávních.
Jöni-Ketrardicha zbavil Biskupa veškerých,dávno již pouze iluzorních pravomocí a přikázav jeho předvedeví před konkláve,bez nebo V  okovech.
Ale Pluky pojednou nechtěli biskupa vydat,neboť by mohl přijít jiný a ten by jim mohl vládnout!
A  tak obrnili Residencii v  zoufalé touze po statu quo.Ale jelikož ani nyní se nezeptali Biskupa,jako nikdy,nemohli vědět,že již odešel a po příchodů Ustermanových Husarů bránili do smrti prázdný palác.
A  Biskup procházel skrze krajiny,ale vědíce,jaká je jeho pověst a jak je jím opovrhováno,tvrdil o  sobě,že je Měšťanem z  Lönede,což bylo malé město čtyřicet pět Dü (1 Dü = 0.95  km) vzdálené od Lüge,jež bylo sice pod správou Biskupství,ale kde vládli dědičně samozvaná uzurpující knížata rodu Deogniloviolio,jež biskup vždy toleroval,nejen Biskup Arnö III.
A  brzy vstoupil Arnö do Spolku Čestných,jež byl spolkem nečestných měšťanů z  dvanácti měst Velkovévodství Marövského.A  vy­konával zde funkci velmistra a byl oblíben,přestože o  něm nikdo nic bližšího nevěděl, jelikož se snažil lhát co nejméně,jelikož byl vskutku duchovním.Přesto žil skvěle a bohatě,až jej jednoho dne poznal jeho bývalí poddaný.A  byl,i přes dlouhá a silná přátelství,vyhnán a kamenován a nakonec jako podvodník vsazen do vězení.Byl později přivezen do Železných Komor Konkláve,kde veškeré známé utrpení již dávno bylo dosaženo a byl zde mučen rukou čtyř inkvizitorů,mezi nimi Ahjlöem Mhüem,bývalím kardinálem,jež se kardinálského jantaru vzdal,aby mohl znovu mučit a jež jej při jeho Biskupském jmenování podporoval.A  poté najednou nic.Nebylo nic,ani mučení,ani inkvizice,jen klid.A  poté k  němu přišel kardinál Yodinnögch a oznámil mu,že je mrtev.A  poté byl z  vězení vyhozen a konec jeho života byl špinavý a zavšivený,neb zemřel zmlácený,v  blátě jako žebrák bez jediného
Zlatého Rho,ni stříbrného Mhd(1 zlatý Rho = 159  stříbrných Mhd) a byl v  učebnicích označován jako „zbabělí zrádce a odporný falzifikátor“.
A  bylo mnoho Biskupů,ale žádný nenechal ty,co jej podváděli naživu a nechal je všechny roztrhat koňmi,jak se to tehdá obecně dělalo.Neb-jak být za dobrí srdce ukamenován.

*Ohavný Ještěr Ze Severu byl člen vládnoucí aristokracie původních obyvatel a jeho zardoušení nebylo nic jiného,než politická vražda.


 Přidat komentář 
› Online 3


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6446
autorů: 866