ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Epos ohledně Kafe(jen po chvíli)

06.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 3685 x | vypínač

Epos ohledně Kafe(jen po chvíli)

Kafe se neslo.Už hodně dlouho.
(Samozřejmě že se neneslo samo,nesl je hluchý komorník,jež byl ve skutečnosti Otta II.,vévoda z  Anhalt-Ascherslebenu 1304–1315,nyní už 627  let na odpočinku(ano uhádli jste,děj tohoto eposu se skutečně odehrává roku 1942)).
Otta II.,vévoda z  Anhalt-Ascherslebenu 1304–1315,nesl kafe a klel,protože v  koridoru,jež měl tvar rozpláclé tváře světa na hrbu Severobavorského pastýře,s  puchýři řádu Bathských rytířů III. Řádu,potkal Kristiána I. a Kristiána II.,vévody z  Anhalt-Bernburgu,1603–1630 & 1630–1656.
Klel protože,jak přesně čekal,z  něj příbuzní zase vyždímali poslední peníze, takže si sám bude muset nějáké vyždímat z  jiných členů Askánské dynastie.
(Neb kolotoč penězoždímání byl nezastavitelný a musel se ho účastnit,chtě nechtě,každý).
Když konečně došel na konec koridoru ve tvaru starého dentisty na útěku
(vím,před chvílí jsem říkal něco jiného,ale já jsem potvora nerozhodná,u  mě se dvakrát téhož nedočkáte) a chtěl otevřít dveře ve tvaru Marlen Dietrichové,zjis­til,že mu kafe zteplalo(bylo to kafe z  ledu z  antarktídy a tak nesmělo za žádnou cenu zteplat) a tak propadl na chvíli do zoufalství a vyskočil z  okna,jež bylo ve stropě(aby zde mohl létat Višnuův duch(nebo Dědečkův?) jak se mu zlíbilo).
Neskočil,aby se zabil,ale aby si zkrátil cestu do Antarktídy.Úplně zapoměl, že je ještě ve fraku,ale kupodivu mu nebyla zima(otužoval se už léta spolu s  Bussoem,vévodou (či co?) Beichlingen-Beichlingenu 1426–1444,jež byl velmistrem světa v  otužování(získal celkem čtyři medaile,nejpozději na Olympiádě Chladu v  Šangri-La roku 1930) a dával Ottovi bezplatné lekce (jelikož ten se musel otužovat,jako aristokrat),protože nebyli příbuzní a tak nebyli součástí stejného ždímacího mechanismu).Nabral bosíma rukama led(jako někdo měl bosé nohy,on měl bosé ruce,protože na nich většinou nosíval boty) a rychle zde udělal nové ledové kafe a vskočil zpátky do koridoru před dveře ve tvaru Afrického kontinentu(já jsem také hajzl ne-stá-lééééééé!!!) a zaklepal.Ozval se skřekot.Bylo to divné,protože Savonarolu už dávno vyhodili.Otta II. vešel s  kafem.
V  obřím křesle seděl bej Etergul,otec a předchůdce Osmana I.,rozšiřitele Osmanské říše za hranice pouhého bejátu.Vedle něj seděla Raja Ratu Ungu, ženská Rádža Patani 1624–1635.Na rozdíl od dob své vlády jí teď nebylo ani čtyřicet.Mluvili spolu o  důležité smlouvě o  výšce nohou kamených stolů v  dřevolomech(nebo dřevěných stromů v  kamenolomech?) a nemohli započít bez ceremoniální kávy.Když bej kávu převzal,Otta ani nečekal na poděkování a utíkal,protože Etergul byl po ledové kávě vždycky tak nepříjemný a proto nikdy žádnou smlouvu neuzavřel a přesto ji provždy požadoval.

Otta měl volno a tak vykročil do noci,kde jej čekal Kambodžský Král 1841–1860 Preah Bat Ang Duong a královna Ngola a Konga 1623–1663 Nzinga M'Bandi,aby si zašli na roh Páté a Dvacáté Sedmé a porazili nedávno nepřetržitelnými vátezstvími zpychlého Domenica Grimaniho,Patri­archu Aquilejského a Đurađa I.,Knížete Zety 1362–1378,jež si již dlouhá léta štěstí kupovala od Boha Štěstí,jež není Bohem Srandy a nekonzumuje dorost, jako jeho již zmíněný kolega.Ale v  poslední době začal Bůh Štěstí brát Opium a nedalo se na něj spolehnout a Preah Bat Ang Duong se rozhodl vyhrát nazpět Kambodžu,jež prohrál jediným matem.

Inu,to je hráčství,lepí se to jako uprchlí kozel hledající knihu,do níž by zapsal pocity pomeranče,ale nemá tužku a ani prsty,takže toho nechá a začne ožírat lidi.Proto se vyvarujte hráčství,nebo ztratíte kromě svého majetku i  zbožňování malého lidu,jež žije ve vašich žilách a který zde buduje své chrámy,bez nichž by tělo nemohlo žít.Když ztratíte jejich respekt,opustí vás a počnou hledat psa a vy nepřežijete jediný den,neboť lidský organismus je stavěn na denní stavbě nových chrámů,bez nichž prostě nemůže přežít.

A  daleko,dale­ko,zazněl řev,protože Etergul opět pil ledovou kávu a smlouva o  konci Goliášova zaměstaneckého poměru v  jednom bezejmeném (nikoliv nejmenovaném!) supermarketu se změnila v  hádku o  počet vlasů na hlavě papežova videorekordéru­.Inu,ledové kafe dělá z  lidí racionály.

Otta porazil své oba pomocníky i  oba přátele a odjel do švýcarska,z  něhož se rozhodl zřídit si své císařství,neboť bylo po tolika letech nošení kafe z  plechu(ano,ko­nečně je to venku,led se vyrábí z  plechu!)samoz­řejmě jasné,že si ho (ná)plně (na prodej,tužky,go­belíny,Clemen­cauové!!) zasloužil.Ať si Etergulovi nosí kafe Ernest Železný,nebo Yakub Beg,stejně nedovede stvořit trvalí stát.

A  kdesi v  dáli,počal jistý démonem posedlí počínající spisovatel,jehož jméno zde pro jeho necudnost neuvedeme,tančiti blahem nad dokončením tohoto zpráchnivělého kusu škváru a kýče.
Inu,proti kustu žádný dikobraz.


 Přidat komentář 
› Online 36


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6446
autorů: 866