ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Grigorius,Rytíř ze Zítřka

09.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2235 x | vypínač

Grigorius,Rytíř ze Zítřka

Grigorius,ritter von Morgen (rytíř ze zítřka) ,časový-census Předurčení si získal v  minulích tisíciletích takovou popularitu,že se objevilo mnoho jeho neautorizovaných biografií.Jeho Šlechetnost(jež jest jeho oficiální honorifikace) nám dala povolení a poskytla dodatečné informace a tak můžeme v  tomto „guláši“ učinit pořádek.

Původně Gregor Alexander Philiphos Von Boomburg und Ecrazite,narozen 3.4.1608  v  tvrzi Boomburg v  Zemi Kde Rostou Bomby (jež se předtím po Věky nazývala Demeo),jako jediný syn a dědic Jeho Šlechetnosti Fridricha,5.-ho Barona z  Boomburg und Ecrazite a Margret Alice,8.-mé Lady Von Explode.Jako 1. mužský dědic Ecrazite měl velké potíže se svými poddanými,stejně jako měl problémy s  obyvatelstvem
,jež bylo známé pro své záliby v  pěstování nebezpečných trhavin,jimiž neustále ničily ůrodnou půdu i  většinu vesnic.Roku 1649,rok po dosažení otcovského dědictví zakázal po dobu dvou let pěstovat nitroglicerín a omezil pěstování trinitrotoluenu přísnými kvótami.
Při příštím hladomoru otevřel Baronské sípky a tak si získal důvěru lidu.
Když roku 1655  zemřela jeho matka,velice truchlil a po tři měsíce nevyšel ze své tvrze Boomburgu a od těch dob existuje mnoho dohadů o  jeho psychiském zdraví.Roku 1657  navštívil temný dvůr ,tedy dvůr „vévodkyně“
,oficiálně Císařovna Země Kde Rostou Bomby.Roku 1661  se mu podařilo získat povolení vycestovat na Zemi a navštívit příbuzné,Hrabata z  Charlo.
Zde navázal kontakt s  Davidem D'Narconey,vys­lancem Předurčení a Politickým Komisařem Zemědělství Pro Severní Reality,jež v  něm poznal velký talent a podařilo se mu získat dočasnou Oranžovou Kartu,tedy povolení se zrdžovat v  budově a na území výsostných Lén Předurčení.Za to si vysloužil nenávist vévodkyně,ale jinak byl nedotčen,kvůli platnosti Předurčenostní-Demeoské smlouvy,kterou ihned po nastoupení své genocidní hrůzovlády s  Předurčením podepsal Galaya.
V  budově Předurčení zastával nejprve funkci pomocné síly,ale dokázal se brzy vypracovat na regulérního pisatele Osudů,později byl povýšen do hodnosti Připisovatele Dějin a získal dokonce hodnost člena Kolegia vyslance na XXXVIII.-mé Zemi.Po zavraždění vyslance šíleným Bohem samopřevzal funkci a dokázal zamezit evakuaci vyslanectví i  obnovit pořádek a onoho Boha uvěznit.Za tento čin byl jmenován Velvyslancem na Boordu a hlavně získal titulu Ritter Von Morgen a mohl být oslovován jinak,
než podle svých nyní již nominálních držav na nenáviděném domově.
Roku 1674  byl jmenován časovým censem,tedy nejvyšším kontrolorem Historických událostí,jak v  oddělení Dějin tak v  oddělení Osudů.Od těch dob kontroluje Oběžníky a trestá překlepy a gramatické chyby,čímž se stal,
také díky svému strhujícímu charismu,nejpo­pulárnějším pedantem v  dějinách Dějin i  dob před a potom.


 Přidat komentář 
› Online 2


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866