ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Pád Boha

09.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2078 x | vypínač

Pád Boha

Bylo dáno že na IV. Zemi vládnout nad všemi náboženstvími Bohu Křesťanů.Ten vysílal fanatické vize svým kněžím a z  nich se tvořily doktríny,které přiváděli mnohý národ v  zoufalství.A  Byl bůh Křesťanů arogantní na IV. Zemi a celé národy zemřeli rukama jeho kněží,neb to bylo jeho přáním.Nikdo dále nevřil,neodvážil se věřiti,v  Boha Alláha po pogromu
,který přinesla Katolická Inkvizice na Střední Východ.Nikdo již nevěřil, neodvážil se věřiti v  Budhu,když Řády Rytířů oddaných Římu ocelí a krví pročistili Hindustán i  Další Země,Nikdo již nevěřil,neodvážil se věřit v  Duchy Předků v  Zemi Hliněné Armády,papíru a střelného prachu.
A  v Římě seděl Boží Emisar a smál se,když městy,kam vyslal své hordy, tekla krev „nevěřících uctívačů ďábla“ a nikdo nebyl na světě,kdo by se postavil této hrůze.I  Křesťa­né,jež věřili v  Boha,ale odlišně,byli štváni jako dravá zvěř,neboť to bylo Přání Božího Emisara.
A  Bůh seděl v  svém Nebi na trůnu z  Mramoru a sledoval utrpení světa a měl radost.Ale poté si uvědomil,že přeživsí Bohové se mohou proti němu spojiti a vyslati vše,co z  jejich Říší zbylo a tak se ohlédl na Anděli,jež střežili jeho Nebe,do kterého nikdy člověka nevpustil,mrtvého či živého a zděsil se.
Neb Seraphi(jak je budeme nazývat) byli sice muži zbraně,ale neměli mnoho k  přemýšlení a adephi sice častěji mysleli,ale neuměli bojovat a tak pozvedl Bůh ruku a z  mračen stvořil tři nové anděli třetí druhu-Asephi.
Byli tři-Sonfilar,jež byl nejhmotnější,Se­nefar,jež byl nejsilnější a Sodefur,
nejstarší a nejmoudřejší s  dlouhým bílým vousem,jež sahal až k  podlaze nebes.
Byli všichni Modré Kůže,jejich oči žhli (červeným)světlem zoufalství a ikdyž neměli křídel,vznášeli se skrze aether,neb jim tuto moc dal jejich stvořitel.
A  sloužili Bohu po mnohá staletí,trestajíc hříšníky lépe,než který jiný anděl a který jiný člověk,neb Bůh jim dal i  vlastnosti lidí.
A  stalo se,čeho se Bůh obával a jeho otec,Jehowa,jehož zradil,spolu s  Duchy Amerických Pralesů,Duhovým hadem jež lidé Austrálie,jež zde jsou původními nazývají Julunggulem,Char­lesem Darwinem,vírou Kabaly v  hmotné formě,Adopcio­nismem,zosobně­ným neznámým vyznavačem,
dvojicí Platonismu a Aristetolismu­,Balderem,jež po všech staletích,když Bůh Zabil Lokiho,přišel o  své poslání,Aine,jež byla matkou Bohů na Smaragdoném Ostrově Vysokých Králů s  Teranisem,jež spolu s  Hefaistem přinášeli společně bouři,s  dvojicí Bakchem a Dionýsios,jež již neměli čas na obžerství a pijáctví,Tu-matauengem,jež vystoupil z  Moře,jímž byl,Barone Samedi z  Guede,Hvězdami Dogonů,s  Lao-c' a Zoroastrou a druhým Chalífou nesoucým jméno Abu Hafs ‚Umar I  ibn al-Khattab al-‘Adawi,Bráhmou,jež byl zde jako zástupce Védů spolu s  Bohy Osmi Hlavních směrů,Šivou,Ašurem a Enkiem a Venuší a Bezejmnenným Bohem,jehož uctívali lidé bez daru řeči v  dobách před povstáním Šamanismu,se vydali před zbytky svých Nebes a přešli na nebesa Křesťanů,kde nikdy žádný křesťan nepřebýval.A  Bůh vytáhl do Boje a s  sebou vzal všechny anděli,s  výjmkou svých tří mistrovských děl,
jimž přenechal Boží Palác.A  když bojoval s  Duchy pralesů mečem starým dva a pů tisíce let,tak se jeden z  Asephi,Sodefur posadil na Boží Trůn.
Oba jeho druhové na něj hleděli s  údivem,ale než mohli cokoliv říct,Sodefur napřáhl svou mysl….…a podkopl Bohu nohy.A  tak mohl být poražen,neby když to většina jeho andělů viděla,utekla z  Boje.A  když boj skončil,již o  všem zpravení Sonfilar a Sonefar,přišli k  na zemi ležícímu Bohu.Ten měl radost,neb očekával jejich pomoc,ale ti se na něj rozpřáhli mečem,jehož Bůh neznal.A  tak byl Bůh na IV. Zemi svržen a rozdělen:věškerou moc do Božího Trůnu,tělo v  sarkofágu z  žuly do nitra země,a duše:ta se nepodařila odchytit a tak bloudí Veškerenstvem své reality,skrze všechny sféry a hledá pomoc.
A  z andělů Asephi se stali Tři Nebežští Regenti,z  nichž jeden vždy sedí na trůnu a dva stojí po každé straně Božského Stolce.
A  aby si zajistili pomoc,stvořili na Zemi Řád Železných Rytířů,jejímuž vůdci propůjčili nesmrtelnost a nezranitelnost a jež jako řád,je nejfanatičtěj­ší,jaký kdy,v  jakékoliv realitě existoval.Alespoň jeden jejich rytíř,s  utajeným koněm a zrbojí,je v  každém měste,vesnici,osadě i  samotě.
A  proti Řádu se postavili ti andělé,jež utekli z  nebes a založili společenstvo, jež má na IV. Zemi velkou finanční moc a jež je sice početně mnohem menší než řád,ale na rozdíl od něj více myslí a nepoužívají tak sílu,jako manipulaci.Toto společenstvo chce odčinit svou zradu a přivést Boha zpět do Nebes.
Kdo zvítězí?Mohl bych vám to říct,ale nechci.Prostě nechci.


  • Diskuze: 1 komentář, nejnovější: 07.11, 18:56 - čtenář r456fz
 Přidat komentář 
› Online 49


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6446
autorů: 866