ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Jak Bohové dávají rozkoš

06.04.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2282 x | vypínač

Jak Bohové dávají rozkoš

Je jistý ostrov,jež proplouvá skrze věčnost a jeho název je Yodai.Je to ostrov Rozkoše.
Bohové,před dávnými dobami,neznali zlost ani štěstí,radost ani smutek,nudu ni rozkoš.A  tak bylo všechno prázdné a stejné.A  tu narazil Trubadůr Bohů,Yokkana na ostrov,jež proplouval věčností.A  vešel na něj….…..a vrátil se pln citů a radosti.
Když to Bohové viděli,ihned Yokkana zabili,ale byi tací,kteří jeho slovům o  citech a radosti přece jen dopřáli trochu sluchu.A  ti Bohové byli Yornazaiananra­zainanan,Howa­lawalawala a Gasanerenorenen­ronere
A  proti nim stáli všichni další Bohové,Huanawar­dinawa,Yuanarasha­naknana,Woaha­nariwabduhall,
Haaprarshoninar­vennenevem a mnoho dalších.A  proto proti sobě svedli válku.
Ale ikdyž Bohů,jež přijalo city bylo málo,přesto zvítězili,protože nebojovali vždy stejně a rozvnomerně,podle pravidel a etikety,ale podle emocí a pocitů a to Staří Bohové nečekali.A  tak padl jak Huanawardinawa,tak Yuanarashanaknana i  Woahanariwab­duhall a posledním z  odpůrců,kdo byl ještě živ byl Haaprarshoninar­vennenevem,jež se uchýlil na Ostrov.Zde živ jako vyhnanec v  strachu,jež nyní znal ještě dříve než dosedl naň,byl tak ustarán,ale přece usnul.A  poté počal zasazovat kořeny a po nějáké době z  něj byl strom.A  když ten strom Bohové našli,zjistili,že na něm rostou plody ze skla,jež dávali cit dosud neznámý a tak silný,že musel být dán pod přímou správu Bohů.A  pro tento účel se objetovali,jak Yornazaiananra­zainanan,tak Howalawalawala i  Gasanerenore­nenronere-a z  nich se zrodili Nový Bohové,první pak Galoware,jež se stal strážcem ostrova rozkoší.
A  nový Bohové plně užívali citů,jak štěstí tak neštěstí i  nudy a hlavně-rozkoše.
A  poté se ozval jeden mladý Bůh
(sice byli stvoření v  stejný okamžik,ale i  tak byli někteří starší a někteří mladší,ale ne podle toho,jak to chápe „dočasné pokolení“),že by měla být dána rozkoš lidem.
A  Bohové se dlouho radili a nakonec rozhodli,že každému člověku náleží jeden plod Stromu Rozkoše,jež bude požívat ve chvíli zrození a jež bude míti účinek než se ten změní v  prach.
A  tak se stalo,ikdyž nyní žijí mnozí lidé dříve než předtím a u  nich počne následky plodu rozkoše odumírat až někdy vymizí a ti lidé jsou nevrlí a hrozní a všechny nenávidí.
A  to je jen dobře.


 Přidat komentář 
› Online 3


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866