ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

At Bai‘ah

11.12.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2874 x | vypínač

Čtyři muži přišli na místo,mítinu uprostřed lesa, pomalým,nezaujatým krokem.Jeden z nich kouřil cigaretu,druhý doutník.Vizáž každého byla naprosto odlišná,ikdyž jejich uniformy vcelku snadno prozrazovali,ke které vrstvě společnosti náleží.Ve světlě malých ohýnků,jež planuli v očích jednoho zážily jasným světlem jejich medaile,jež byla skutečna působivá řádka.Ten,jež se neustále usmíval nakonec pokynul rukou do naprosté tmy.Odtud dva až nezdravě mohutní a silní muži doslova přivlekli mladíka v úboru brance.Mladík se rozhlížel s výrazem strašlivé beznaděje,přestože nemohl tušit,co ho čeká.Jakmile uviděl nadřízené,jedni z těch jež doposud vídal sotva v čele průvodů a na nesmírně vysokých balkónech Hlavního Velitelství,jak dávají příkazy tisícovkám vyšších důstojníků ,vzrostla u něj mírně naděje,ale jeho bázeň se pak úměrně prohloubila.Chvíli trvalo než se je odvážil oslovit.

„V-Vice Admirále,pane........“

Všichni na něj pohlédli,Apena si počal probírat své dlouhé,hnědé vousy.Všichni byli vice admiráli,toto opravdu nebyl dobrý začátek.

Nakonec se odpovědí zhostil Krauz.Vyndal si z úst párátko a pronesl:

„Ano,synu?“

„P-proč jsem byl uprostřed noci vyvlečen z kasáren,pane já.........“

(Apena) „Tiše.“,“Koukám se na dvoj-úplněk.“

Opravdu,oba měsíce,ať krvavě rudý ,či popelavě nažloutlý,byli v úplňku.

„P-pane já opravdu...........“ zamumlal mladík,ale to mělo za následek jen to,že mu jeden z těch,jež ho drželi,omotal kolem krku kus hadru a začal ho škrtit.
Žádnému z jeho nadřízených to zřejmě nevadilo.

„Rozkazy se musí vždy plnit,vojáku.“ Pronesl Abigrail,upravujíce si svého směšného motýlka.Pak pokynul jeho věznitělům,jež mu povolily smyčku i pouta.Mladík dopadl vysílen na zem.Krauz přistoupil až k němu a zeptal se ho lahodným hlasem:

„Vy prý máte rád dějiny.Povězte mi tedy,proč byli vyvražděni Aztékové?“

Mladík nemohl chvíli jasně odpovědět.Pak ze sebe vysoukal:“P-protože to byli bestie.“

„Ach,bestie?A proč,přesně?“

„Vraždili lidi.“

„To děláme my také.“

„Ale my to děláme z povinosti a vlastenectví,pane!Zatímco oni svá zvěrstva činili z náboženského fanatismu.“

„A je snad vlastenectví něco jiného,než náboženský fanatismus,vzývající krvechtivého a nemilosrdného boha,jež se nazývá „národ“?“

„Ale pane,naše věc je spravedlivá!“

„Aztékové otvírali lidská srdce,tisíce a tisíce srdcí,aby slunce nezhaslo a veškerý život nezanikl.Je to snad méně úctyhodné?“

„Ale samotná praxe,kdy si kněží oblékeli čerstvě stažené kůže svých obětí......“

„Viděl jsem,jak si někteří generálové na sibiři připevňují na stany kůže mrtvých nepřátel.Mnozí z nich zemřeli až v jejich zajetí.Mluvil jsem s generáli,jež kvůli pouhému podezření z nejasné konexe jednoho člověka,jež měl být místné,k někomu,kdo byl podezříván z toho,že je členem partyzánské skupiny, nechal uprostřed noci obklíčit malou vesnici svými vojáky,jež rozházeli bez povšimnutí po zemi střepy,granáty,miny a hřebíky.Pak na vrch nasypali tenkou vrstvu hlíny.Následně pak vojáci vtrhli ze všech ostatních stran do města a počali všechny domy,včetně kostela,polévat benzínem.Nikdo z přihlížejících vesničanů nic neudělal,teprve když bylo vše najednou zapáleno,snažili se hasit.Jenže generál postavil kolem všech míst s vodou skupinu ozbrojených vojáků se samopaly.Když se pak několika místním podařilo „probojovat“ se k jedné z nich a nabrat z ní vodu,zjistili až posléze,že generál nechal do všech studen vylít benzín.To byl signál pro muže,jež počali pálit na každého živého člověka ve vesnic.Ve svém zápalu dokonce vědomě stříleli do svých spolubojovníků,jen proto,aby dokázali rychleji zabít nějaké dítě.Vojáci všechny lidi hnali právě k onomu místu,kde byli zasypány miny,střepy a hřebíky.Koho to neroztrhalo, ani neoslepilo či jinak vážně nezmrzačilo,toho postříleli odtřelovači z vrcholků stromů.Ti,kdo byli zmrzačeni,byli vzati do zajetí,kde bylo jejich specifických zranění využíváno k vskutku odpornému mučení,jež mělo získat informace o partyzánském hnutí.Jeho výsledek byl však,dle očekávání,nulový,neboť každý věděl,že žádné partyzánské hnuté neexistuje.Viděl jsem.........ne,to by jste neunesl.“

Když takto skončil,obrátil se do tmy a učinil jakési znamení rukou.Mladík jen ucítil,jak ho jakýsi železný předmět uchopil s bolestivou silou za nohy, vzhlédnout však nedokázal,neboť mu jeden z jeho věznitělů přidržoval hlavu u země nohou.

Vice Admirál Krauz se ještě otočil na mladíka,ač ten to nemohl nijak zpozorovat a pronesl:“Víte vy proč byli SKUTEČNĚ vyvražděni aztékové?“

Mladík neodpovídal.

Krauz ze sebe vysoukal táhlý,odpudivý smích a pak pronesl:“Protože to byla zábava.“

Tehdy se přístroj,jež držel mladíka za nohy počal rozkmitávat a jej zároveň při tom zvedal.Brzy byl mladík,několik metrů nad zemí.Lentz vydal poslední pokyn.

Přístroj počal postupně kmitat nahoru a dolů,nejprve pomalu,pak však se stále větší rychlostí a stále blíž a blíž k zemi.Samotný vojín už nic nevnímal,zato však čtyři vice admirálové s úsměvem sledovali jeho nejasné rysy,mihající se vzduchem stále šílenější a šílenější rychlostí.Když už kmitání dosáhlo takové zběsilosti,že je nebylo možno vydržet,na zlomek vteřiny,na jeden jediný zlomek vteřiny se zastavil.Na tento jediný moment mu byla dopřána naděje.Tehdy si vojín myslel že se snad slitovali.Že ho pustí.Že se vrátí domů.

A pak s ním přístroj znenadání švihl o tvrdou zem.

Všichni čtyři vysocí členové námořnictva s úsměvem opustili prastarou mýtinu, Bai‘ah,kde se odpradávna konaly oběti Starým božstvům,za šílené záře dvojího úplňku a kde byl vzduch narušen jen nasládlým pachem červeného zlata.


 Přidat komentář 




› Online 7


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2022 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14762
článků: 557
obrázků: 3652
dílek: 6392
autorů: 862