ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Todeiziské Malicherné Ságy 2

21.07.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2785 x | vypínač

Todeiziské Malicherné Ságy 2

Tento příběh vyprávím,neb chci obvinit patriarchu velikého města Oeq,na sever řeky Ismirvi a na jih od nevětšího z  měst země,Farcqu,ze strašlivého zločinu,
jehož se dopustil před více jak půl stoletím a jehož jsem byl i  já účasten.

Na vrcholu hori Smerv,hned za hranicemi Oequ,stojí klášter.Nikdo neví,kdo jej postavil,třetího dne třetího měsíce roku 1453  zde však byl kníže z  Oequ nalezen svou chotí,jak se,na způsob starých mágů,vjeršičů (jež 13. Století ze země vyhnala vojska Knížete Moskevského) ,z  nichž někteří dosud obývají v  Todeizi své úzké,vysoké,dřevěné modlitebny (a jejichž nejvyšší pán se pak nazývá Viaraščik Červené Ukrajiny) ,modlí k  starým bohům noci.Jelikož jeho choť byla oddaná křesťanka, chtěla požádat o „pomoc“ patriarchu z  Oequ.Jenže jaké bylo její překvapení ,když před ni přestoupil sám patriarcha ve fialovém,sametovém úboru vjerišiče,bez jakýchkoliv ozdob a v  místním podnebí věru vražedný, a pronesl,mírně spit a tak si zcela nevědom její přítomnosti,nej­světější modlitbu k  pánům Flamenů v  Plejádes:“Ukha‘ra weisimis Nelerenrenre ,Veleron Archiadhames ank‘ Quirinus.“Pak pozvedl vysoko zvláštní diadém,jež byl patriarchou vypůjčen ze zvláštního,několik metrů vysokého,otesaného kamene,stojícího uprostřed naprosto pusté pláně za horou Smerv (z  níž k  němu odpradávna vedla stará,asfaltová silnice,zbudovaná ještě před příchodem barbarských kmenů ve třetím století) a jež držel ve zkrvavené ruce a jeho záře jej a všechny vůkol obklopila.

Ihned nastala na bezvětrných pláních Todeizi,jež je Černou Ukrajinou ve Vyoničově manuskript,bouřka nevídaných rozměru,jež v  přesném místě přeťala nebesa-a v  záplavě fialové záře se počaly rýsovat nad krajinou obrysy tří postav,větších,než jaké kdy spatřil člověk.Lidé v  městě se krčili strachy a odříkávali modlitby k  bohu Křesťanů,avšak hrůza,jíž tvořily ty tři postavy,se vznášela jako dech moru nad celým Oeqem po tři dny,jež probouzela v  lidech pradávné vzpomínky na staré ráje a říše,jež zmizeli z  povrchu Země dávno přeedtím,než se zrodil první člověk.Okna všech kostelů počala ukazovat věci a místa,jež žádné lidské oko nikdy nezahlédlo-scenérie osmi míst:čtyř světů Nádhery-Orlugh,Voyacha­i,Maffizei a Fitofetoj-a čtyř nepojmenovatelných světů-Sasirai,Nerge­,Yugoth a Cykranoš.Tehdy byli mnohé kostely zapečetěny a postupně vypáleny „svatým ohněm“ na příkaz církve ,jíž prozatím chyběla hlava.Mezitím se počal hledat vladař,avšak v  hradu nebyl nikdo k  nalezení,stejně tak ve všech svatých místech,neboť kníže z  Oequ byl vždy proslulý svou hlubokou zbožností.

Mezitím dosáhla záře diadému svého vrcholu ,jež se dokončil,když ,bez požití dveří,vstoupily do kláštěra tři postavy,jejichž těla se zachvívala větrem,vanoucím mezi světy.Tehdy záře diadému pohltila vše v  budově kláštera.

Příštího rána už bouře ustala a lidé počali směřovat k  hoře,z  nějakého neznámého,nes­dělitelného tušení nikým v  době bouře nenavštívenou a neprohledávanou a zde našli mrtvolu patriachy,knížete a ,o  notný kus dál, jeho ženy.Nikdo,až na ty,jež její těla odnášeli,si nepovšimli výrazu hrůzy v  jejích očích,jež byli násilně přiklopeny víčky a ani výrazu hlubokého,dale­kosáhlého porozumění v  očích patriarchi a knížete.Diadém,jež byl nalezen v  patriarchových rukou byl ukraden někým z  příhlížejících,a­le po krátké době se, jako vždy,navrátil na své místo v  Kameni,dvě míle na východ od města.Těla byla následně pohřbena do královského pohřebiště v  podzemí hradu.Já,jež jsem se tehdyy účastnil toho bohapustého obřadu,obviňuji Patriarchu ze zločinů,jež zde nemohu vyslovit a jež musí doját potrestání alespoň na těle,ačkoliv duše a mysl obou se jistě nachází v  místech,jichž ani Váš Bůh nikdy nedosáhne.
A  stejně nikdo z  vás si ani nemůže představit,jak málo z  lidí z  tomto městě vkládá svou víru v  Boha a kolik v  pána hlubin či Pány Plejád.


Mrtvoly slovutného patriarchy a dědičného knížete města Oequ byli vyhrabány,zbaveny dosud zářících očí a zapáleny na hranici,spolu se zbytkem kláštera na hoře Smerv, Zatímco na dalekých vrších okolo vzplály ohně kněží Velkého Nodense.


 Přidat komentář 
› Online 6


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2022 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14762
článků: 557
obrázků: 3652
dílek: 6396
autorů: 862