ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

The Bronze Gate

16.07.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2773 x | vypínač

The Bronze Gate


I


Z „Země Před Európou-Kapitola III.-Cuhyaconyaclo­xi,Mahoaxoxcli a Oxaxe“,Aryobannes z  Kyrymy


„Po celý život jsem žil v  Pangee,jediném a absolutním světadíle.Není a nikdy nebyl důvod si nějak všímat ,či dokonce se dotýkat vody,jež obestírala Kontinent.Byli sice jedinci,jež snily o  tom,že by jednou,nějákým způsobem lovily vodní živočichy zpoza břehů (nazývané celkově „Zpoza“).Každý soudný člověk však toto zavrhl jako neopodstatněné šílenství a navrátily se k  vhazování sítí do řek.Přesto však tito šílenci ostávali v  svých snech a čekali,kdy nastane den vyvrácení veškeré kultůry,kdy budou moci uděřit a plně rozvrátit to málo,co poté zbyde.

Jednou však přišla od „Zpoza“ bouřka takové síly,jako nepamatoval žádný živý,či mrtvý když s  nimi o  tom bylo rozprávěno poté,co byli vyrušeni ze svého spánku pod zemí a počali opět chodit mezi živými,když rozevřeli Dveře Zkázy, jimiž v  Poslední Den projdou všichni lidé do světa mrtvých.Lidé neví jak,ale ti, jež se dají nazvat pouze šílenci,se toho dne sešli na březích kontinentů a upřeně hleděli do dáli.A  vskutku se celá obloha zatemnila tak,že nikdo neviděl v  celé zemi Pangeaské,ale u  břehů pojednou vyvstala matná záře,jež se po chvíli zjevila jako vycházející z  podivné,zářící trubice,jež se vznášela nad mořskými hladinami.Mnoho bylo strachu,když se zjistilo,že trubice směřuje směrem k  pobřeží.Mnozí po ní házeli klacky,ba protáhlé roury a přece nepolevila a byla stále blíž a blíž.Třičátého dne bylo k  povšimnutí těm na břehu,jichž bylo již několik sactů (1 sact rovná se 560),že pod trubicí je jakýsi obří stín,jež se pohybuje a zvětšuje spolešně se světlem,jehož bylo každou chvíli víc.
Padesátého dne pak stín pokryl celý břeh.To zde už dlelo osmnáct sactů.

A  nastal den devadesátý sedmý,kdy konečně světlo,jež nebylo možno vydržet žádnému zraku,rozhrnulo tmu.Nikdo si již nepamatuje,co se toho dne stalo,neb to světlo na dlouhé hodiny oslepilo všechny,kdo byli v  okolí,ovšem ti,jež čekali na pláži viděli hned a ani snad vidět nepřestali,jelikož z  nich mnoho zmizelo a žádný z  těch,co zůstali nepočali na tom vidět cokoliv mimořádného.Místo toho odešli do nitra země Pandeaské a zde vykáceli několik lesů.Pak položily padlé stromy a počali ,všech sedm sactů,a když ty kmeny rozložily,počali je osekávat a brzy z  toho,co stvořily složily,u  břehů ,obří věc,na jejíž nejvzdálenější výběžek umístily válec z  čehosi lesklého.Nikdo nechápal,dokud nebylo cosi do trubice vhozeno a ta se rozzářila mocným světlem.Dříve však,než oslepily ty vůkol,
spatřilo z  nich několik,jak se obří věc,jíž stavitelé počali říkat „loď“,posouvá po hladině vod a zmizely v „Zpoza“,v  neznámém směru a když lidé opět viděli,
řekli,že ona „loď“ byla zřejmě zmenšením toho,jež připlulo k  břehům o  několik set dnů dříve.A  ona „loď“ zmizela v  neznámu.

To se tedy stalo v  dávných dobách a lidé se poté sešli,aby rozhodli a pak prohlásili,že všechno bude zapomenuto.“


II


Z  Nedokončeného Životopisu Arcadia Overhd‘m,předního archeologa Neopangeovské Federace.

Povoláním jsem archeologem,jedním z  předním,držící titul Haruspexe,studující faunu a flóru před Neopangeovské země.Byl jsem vysvěcen do tohoto úřadu před třemi sty věky * u  kněží chrámu Ithleerthrob,jehož hlavním Bohem je Veleron Archiadhamis,Ti­sícivěké Neštěstí a jež je pod záštitou samého Rex Sacrona z  Cykranoše.Roku 641 ** jsem pak vykonal svůj první výzkum.K  mým nálezům patří rovněž chrám neznámé civilizace z  doby Holocénu ,u  hranic samého nitra Kontinentu,během této expedice jsem však ztratil několik desítek mužů,když nás překvapilo několik menších tornád,jež posléze zavály chrám do písku,a tím mě připravila o  prvenství,jelikož nikdo za posledních 40  věků nenalezl jedinou stavbu z  období Holocénu,kromě jediné stavby,jejíž stáří ovšem nelze přesně určit,neboť podle všech údajů nepochází z  povrchu Země,nicméně většina Geologů se shoduje na tom,že pochází nitra Yugothu,do něhož se ovšem nepodařilo dostat jak domorodým obyvatelům,tak ani žádnému z  obyvatel Země ***.Expedice,kterou k  tomu účelu vyslal Gnyodský Patriarcha Erebus se vrátila s  nepořízenou a mnoho lodí se nevrátilo vůbec,jelikož tehdy byli ještě vztahy mezi námi a lidmi Yugothu velice napjaté.
Mými dalšími úspěchy se nebudu dále chvástat,možná jen letmo zmíním nález fosilií „kočky domácí“ na jižních částech kontinentu.
Nicméně můj nynější objev,přestože tak zdaleka nepatří do mé kvalifikace,mě proslaví jistě dostatečně.Jedná se o  jistý druh Brány,vykopané na Atlantických pouštích.Brána je z  jisté neznámé slitiny bronzu a je vysoké ca. 200  Zveres ****
Celkově zabírá…………..

Z Deníků A. Overhd‘ma:

10  Fen věk 818:

„Konečně den volna od výzkumu.Pokračuje s  prací na autobiografii ***** .“

11  Fen věk 818:

„Dnes ráno mi byla doručena zvláštní krabice.S  údivem jsem zjistil,že se uvnitř nachází Ersiiow,druh malého,odporného zvířete z  pouští.
Je opravdu malé,slizké a celkem objemné.Když do něj štouchnete,vydá syčivý zvuk.Vzal jsem ho s  sebou domů,ale moc se mu nechtělo,vrtělo se a klouzalo a několikrát mě i  kouslo svými malými,tupými zuby (škrábat nemůže,protože nemá ani ruce,či nohy).Kdybych je měl popsat,je to něco mězi slimákem a žábou,jen vpředu to má téměř lidský obličej-říkám téměř,poněvadž kdyby patřil člověku,byl by to člověk notně ošklivý,kdežto zvířeti,zdá se,padne.Také velice páchne,ale kupodivu k  němu člověk,oproti očekávání,nepocítí odpor,neboť se bude nucen pozastavit nad podivným chováním zvířete,jež se,po kratší době,v  níž se s  vámi seznámí, nebude k  němu ani lýsat,ani se projevovat agresivně,jen zde bude ležet a distancovat se od všeho.Když jsem se jej pokoušel krmit,
odmítalo to jíst a když jsem do něj i  vnutil několik listů trávy (neboť jsem absolutně nevěděl,co by zvíře mělo jíst,ale rozhodl jsem se zkusit listí,jež by jistě mělo být nejneškodnější) ,počalo sebou škubat a po chvilce listí vyzvracelo i  s temnou,smrdutou­,odporně mazlavou tekutinou.Bylo vidět,že se mu ulevilo a po krátkém váhání se vrátilo do svého původního,dis­tancovaného stavu.Já jsem je odložil do skleněné krabice bez jedné stěny a šel jsem se umýt.“

12  Fen 818:

„Dnes ráno jsme dokončily čištění Brány a nalezli jsme na jejím povrchu četné rytiny podivných tvarů.Rovněž jsme si prvně uvědomily,jak složitý je zámkový mechanismus,u­místěný uprostřed dveří,jejichž křídla jsou k  sobě molekulárně ***** spojena.Ani po četných pokusech s  běžnou manipulací jsme dveře od sebe nedokázaly oddělit.Irhidhaim navrhl přizvat armádu,naštěstí mu nikdo nevěnuje pozornost.Společně s  bránou jsme nalezli několik kamenných tabulek a obelisků,z  nichž většina je hustě popsána.“

13  Fen 818:

„Meliorchades Chedorlaomer-první nápis,jež se nám podařil rozluštit.Další jsou jména:

 • Amraphel

 • Arioch

 • Tidal/Yack‘ei

 • Dalmun


Durhý text byl opět krátký.Zněl:

Avrohomus Zarhaza:

 • Šinab

 • Birša X

 • Bera X

 • Avrohom

 • Šemeber

 • Y‘hondaiRovněž se nám podařilo rozluštit zhruba tento text:“Dáno k  nohám Nodense,
Stmelení smlouvy porážky Avrohomových pěti měst,tobě,jež si je svrhl do útrob.“

15  Fen 818:

„Archeoides se chová divně,dnes ráno jsem ho přistihl,jak mluví sám se sebou,
hledíc před sebe,jakoby tam viděl živou osobu a mluvíc v  jazyce kterému jsem doslova nerozumněl,z  něhož jsem však dokázal izolovat slovo „Nodens“,jež jsme před několika dny odkryli na jednom z  nízkých,kulatých sloupů,
nalezených s  bránou.Domluvil jsem mu a snažil se očistit jeho duši,ale bojím se o  něj.Sám tvrdí,že nic takového nědělal.

Istheos má neustále velké problémy se zámkem na bráně.“

1  An 819:

„Ersiiow……………“

„Zjistil jsem,že se mi rozlezli po domě.Byl jen jeden,zřejmě se ale rozmožují dělením.Slyším jak v noci lezou nad stropem.“

2  An 819:

„Rozluštily jsme několik dalších fragmentů,hlavně rukopis,jež se odvolává na jisté místo „Říše“.Prozatím jsme mohli určit že se zřejmě jedná o  jih Neopangey
,jež byl kdysi,ač se to zdá neuvěřitelné,sa­mostatným kontinentem,jež,spo­lu s  několika dalšími nebyl součástí celku .Kontinent nesl jméno Aemerica.“

„Archeoides se už zřejmě zotavuje,nicméně jsem přemýšlel,že mu doporučím dovolenou na Gnyodu.Jelikož však zdejší lidé nemají v  lásce ty „z  planety“,
nešlo by o  nejpříjemnější dovolenou.Nic­méně,vzhledem k  finanční situaci členů expedice je asi jedinou možnou.“

5  An 819:

„Istheonai navrhl pokusně pokračovat v  kopání.Sám ihned začal a brzy jsme odkryli kamenou mapu souhvězdí.Podle dat jsme určily její stáří na ca. 42  milionů věků (* VI) .Rovněž se nám podařilo určit datum z  hluubokého Holocénu,a to ,převedno podle dochovaných tabulek z  Kh‘ra,jako rok 1416 „před Kristem“ (prastaré božstvo ,uctívané po určitou dobu většinou lidstva).
Archeoides tráví celé hodiny s  mistry zámečníky z  Aglot-Nerge.Baví se o  zámku brány.Z  útržků,jež se mi podařilo zachytit jsem zjistil,že se nesmírně zajímá „dostat se na druhou stranu“.Brána je sama o  sobě izolovaná a nevypadá,že by kdy náležela k  nějaké stavbě.

Rozprostřel jsem kolem jeho pokoje několik „očí“ a počínám ho tajně sledovat.“

6  An 819:

„Počal jsem s  rozsáhlejším excorcismem a podařilo se mi několik z  těch zvířat udusit kouřem.Z  jejich těl zbyl jen zuhelnatělý popel.

Archeoides se po celý den nehnull ze svého pokoje.“


8  An 819:

„O  náš výzkum se počalo zajímat několik archeologů,které sem poslal Rex Sacronus.Osobně jsem je přivítal.Ani si mně nevšimli a přešli hned k  bráně.
Začali se na něčem domlouvat,ale když jsem k  nim došel,zmlkli.“

9  An 819:

„Dnes ráno někdo prohledal můj byt.Hodně věcí bylo zničených-mezi tím vším jsem ale také našel desítky těch zvířat,usmrcených mnohými krutými způsoby.
Vím, že mi tak Rex Sacronum vzkazuje,abych se držel dál od brány.Sbalil jsem všechny použitelné věci a odstěhoval jsem se do blízkého chrámu-moje postavení archeologa-kněze je k  tomu dostatečným oprávněním.Spojil jsem se se zbytkem týmu.Většina prožila něco podobného.Určitě budou chtít bránu zničit a odbýt to jako „nehodu“.Už mi to udělali jednou,nemám sice důkaz,ale vím to jistě,protože jsem v  písečné bouři viděl jednoho z  JEHO lidé v  té jejich směšné uniformě,jak se opíral o  zeď chrámu od kterého nás odehnala bouře, chrámu,který jsem objevil,po kterém ale na místě nezůstala jediná stopa.Ale TENTOKRÁT si to nenechám udělat.Postavím na stráž tak velké množství lidí,že jejich náhlé zatčení či smrt by byli tak nápadné,že by se náš domovský chrám musel začít zajímat.Možná že na povrchu Cykranoše má plnou moc,ale zde neplatí zákony Hziulquoigmnzha­hovi.

Z  tabulek se nám zatím podařilo rozluštit příbeh o  mocném císaři,proti němuž kdysi povstal jeho syn a spolu s  mnoha „neposlušnými“ vladaři počal útočit na jeho říši.On však ,po kratším váhání,porazil „Avrohomus Zarhaza“ (pět měst Avhorohomých/A­brahamových)-lépe řečeno nemusel ani zvednout meč,neboť těch pět armád prostě „zmizelo“-doslova je „pohltily útroby“.Bronzová brána pak byla postavena jako důkaz přátelství-s „kým“ však z  textu není zcela jasné.

Zbývá rozluštit ještě jeden text na bráně,jež má,dle umístění,kardinální význam.
Kéž se toho dožiji.

Veleron Archiadhamis ya‘skai s‘nhaa.“

13  An 819:

(zápis nikdy neučiněný)

„Vydal jsem se k  bráně a sotva jsem k  ní přistoupil,od­mrštila mě ohromná exploze,která mě odhodila o  osm,deset Zveres.Oni zde nebyli,což samo o  sobě byl dostatečný důkaz. Istheonai přišel o  ruku, Marghinathai o  oko,Neisthere se odmítá probudit.Když jsem pochovával sám,holýma rukama ty,jež neměli tolik štěstí,zaslechl jsem tichý,šplýchavý zvuk.Otočil jsem se a uzřel jsem jedno z  těch malých,beztělných zvířat.Zřejmě přežilo masakr a schovalo se do mých věcí,s  nimiž jsem je zřejmě přenesl až sem.Divně se na mě usmálo a pak zamířilo k  bráně,jež byla,k  mému úžasu OTEVŘENÁ-exploze,jež ji měla zřejmě zničit neučinila zjevně nic víc,než se otevřela zámek.V  tu chvíli všichni mí kolegové počali blouznit.Mluvily s  někým,každý v  jiném jazyce a kadždý s  jinou naléhavostí.Když jsem to zpozoroval,uvědomil jsem si,že i  do mé mysli se vkrádají obrazy,jež mi byli naprosto cizí,jež ale počínali být čím dál víc mé vlastní,zatímco to vůkol jsem přestával vnímat úplně.S  plným napětím mysli jsem se aspoň na vteřinu dokázal ještě octnout v  těchto místech a pohlédnout do brány.

Uzřel jsem temnou galéru proplouvat nade mnou a spatřil jsme i  to,jež jí táhlo,to jež bylo zplozeno z „manželství“ jež uzavřel při úsvitu věků Veleron Archiadhamis s  Meherensis a od čehož,skrze nejnižší zemské tvory pocházel rod Ersiiow,“malých bohů“.
Ještě jsem pak pohlédl na hlavní nápis,jež jsem v  tu chvíli dokázal přečíst bez nejmenších potíží jako „Brána života“ a poté jsem již nebyl Arcadius Overhd‘m,
ale hleděl jsem tisíci očima na pohaslé slunce na vrcholu hor,jež se táhly po celém,šedavém obzoru.“


A  tak,v  dobách jež nepozná žádný člověk, zhynul poslední z  Hadeů.


 • věk-bude se rovnat 6  letem a bude se jím počítat věk v  dobách,kdy stáří Metuzalémovo se bude počítat jako průměrný věk.


** počítáno od „Příchodu druhého slunce“,jako šestiletý cyklus „věků“

*** přeložen původní název Threra.

**** 1  Zveres se bude rovnat 1.9996  decimetrů.

***** užit současný termín.

 • (VI) ca. 250  milionů let.


 Přidat komentář 
› Online 4


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2022 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14762
článků: 557
obrázků: 3652
dílek: 6391
autorů: 862