ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

The Lunar Face

26.08.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2653 x | vypínač

Mohu vůbec doufat,že kdokoliv z budoucích pokolení přečte tentovzkaz?Že lidstvo vůbec přežije zkázu,kterou na sebe samo uvrhlo?Musím doufat,nebje to to jediné,co lze s určitostí dělat.Jak tedy mohlo dojít k takové zkáze?

Za posledních sto padesát let se v seriozních vědeckých kruzíchobjevovali jisté spekulace,pod­něcované několika podivnými nálezy ,kteréz měsíce přinesli astronauti.Šlo o několik hrbolatých a nevkusněvyhlížejících kamenů,o nichž se však někteří „vědci“ vyjádřili v tomsmyslu,že mohli být uměle opracovány.Z tohoto paskvilu vzniklo,jak už tobývá,mnoho podružných teorií,
Nejfantasktičnější z nich však byla ta,že na měsíci měla existovatforma života, schopná přežití bez kyslíku,jež byl nahrazen,dle předpokládanýchodlišných chemických procesů,jistou složkou slunenčího záření,jíž atmosféra Zeměneumožňuje proniknout.Tato rasa měla,dle těchto fantasmagorií vytvořit, pomocíopracovaných kamenných disků (z nichž jeden měl být i mezi nalezenýmikameny),“síť“,jež umožňovala „dopravu“ této složky na odvrácenou stranuměsíce,kam se rasa nakonec uchýlila docela.
Samozřejmě,že veškerá seriózná veřejnost vyloučila ihned zpočátku veškerédomněnky tohoto typu,když se ale podařilo stvořit v umělých podmínkáchněkolik buněk ,jež odpovídali popisu oné „rasy“,jen s tím rozdílem,žečerpali enegii z běžných složek slunečního záření,vyvolalo to bouřlivéohlasy .Před dvaceti lety jeden z nejbohatších lidí na zemi,rozenýpodivín,se rozhodl,že se „přesvědčí.“Počal s budováním několika oběžnýchstanic,jež měli,dle jeho slov, umělými světly ozářit povrch odvrácené stranyměsíce a tak získané snímky zaslat k vyhodnocení na zem.Vědeckáveřejnost,ač se v názorech na celou věc rozcházeli,byli vděčni tomu,že celýspor se konečně rozřeší.Ale onen muž byl vskutku šílený a jeho skutečnýmúmyslem,který oznámil světové vědecké konferenci,byl pomocí magnetických aatomových generátorů „otočit“ měsíc o 180 stupňů,od­vrácenoustranou k zemi.O pár vteřin později se počala třást celá Zem a mohutnévlny zničila místa stovky kilometrů ve vnitrozemí.

Když lidí pohlédli k nebesům,věděli proč.Měsíc se skutečně obrátil ,
nepředstavitelnou silou desítek atomových generátorů ,ovšem co bylonejhorší, na povrchu odvrácené strany se objevila neuvěřitelně obrovskátvář,jejíž rysy se nepodobaly žádnému živočichu na Zemi.Nejhorší však byli jejídokořán otevřené oči,vytesané nepochopitelnými prostředky ze zářícího ,červenéhokamene velikosti himalájí.

Polovina evropy je pod vodou,asie má několik nových moří.Šílenství se šířípo západu slunce,kdy tvář,jež nyní nikdy ani na vteřinu zcela nezmizí,vystoupízcela jasně na temné obloze a její oči se zabodnou do mysli světa.Bohové,pokudkdy byli,jsou dnes už jistě mrtví.

5.12.8000


 Přidat komentář 
› Online 8


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2022 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14762
článků: 557
obrázků: 3652
dílek: 6396
autorů: 862