ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

The Emperor of the Moon

01.08.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2586 x | vypínač

The Emperor of the Moon

Do you think that because Yue-Laou could give, that I acknowledgehis right to take away? Is he Xangi in whose shadow the white water-lotus daresnot raise its head?

Robert W. Chambers, „The Maker of Moons“ (1896)I The Comming of the Elephant

Jsem velmi tichý člověk.Nikdy,ani při nejtěžším záchvatu šílenství bychneopustil povrch měsíce,ani kdyby mě k tomu nutila Rada Starších-a kdyby topřece nešlo jinak,našel bych si nějaký způsob,jak otevřít jedny z dveřív skleněném obalu a vyšel bych vstříc smrti na povrchu.

Můj strach pramení jednak z obecného strachu z konstrukčníchchyb našich lodí, jednak z mé hluboké nesnášenlivosti ke Gnyodu ak jeho obyvatelům.Přispěla k tomu i legenda,či spíše neurčitápověst,že někteří z nich přicházejí na Měsíc jinak než na palubělodí.Nechápal jsem to až do osmého dne nového roku,kdy jsem byl vyhnán ze svého domu šílenstvím mé rodiny a prošel jsem celým Městem až k hraniciskleněného dómu.Usadil jsem se na větší kámen a rozhodl zde strávithodinu,dvě,než mě přejde zlost.Brzy jsem ale počal dřímat a když jsem se zaseprobudil,zjistil jsem,že lampy už zhasli a já že sedím v téměř naprostétmě.Samozřejmě jsem se bál,ulice Města nejsou v noci nijak bezpečné.


Počal jsem se pomalu zvedat,když tu jsem zaslechl daleké dunění.Ohlédl jsem se tím směrem,mimo poklop a v neuvěřitelné dálce jsem zahlédl jakésišedivé světlo.Stál jsem tam a světlo mezitím zmizelo,ale zvuk dunění ještě dlouho neustával.

Několikrát jsem na to místo opět zašel,ale neslyšel jsem nic.Promluvil jsem o tom s jedním z kněží z chrámu Velerona Archiadhema,ale jediná reakce,které se mi dostalo,bylo ,že jsem jistě musel snít,ale jelikož jsem se nedal odbýt a následoval jsem svatého muže rovnou dokaple,pohrozil mi,že se o celé věci dozví Rex Sacronum a nechá mě vyhostitna Gnyod.Kněž dobře znal mou nenávist a věděl,že ,ikdyž to neměl nikdy v úmyslu,pouhá hrozba bude stačit,aby mě samotného přesvědčila,žejsem opravdu pouze snil.
A poté jsem opravdu snil.V snech se má mysl proháněla pošedavých pláních, bez konce a bez času a tu jsem v dálce zahlédl obrys,jež se ke mně blížil skrze neznámé a nepochopitelné dálky a když došel blíž,zjistil jsem,že jde o zvíře,
jemuž kdysi,dřív než vyhynulo,ještě na Zemi, lidé říkali Slon a na jeho krku seděl muž,jež mi poté,co mě spatřil několikrát pokynul,abych šel k němu.

Ale v tváři toho muže byla staroba,strašnější než cokoliv lidského a tak, místo abych jej následoval,jsem se otočil a počal jsem utíkat.Slon s jezdcem se pustili za mnou,ale tu proťal vzduch nikdy předtím neslyšený křik,hřmení statisíce hromů,a tehdy se počala pláň okolo měnitz šedivé nicoty ve vír věčného Zapomnění,jež s sebou strhával jižumírající hvězdy a zbytky jejich mrtvých světů a z všepožírající prázdnoty,jež byla srdcem víru povstal Pán a když na mě pohleděl svou tváří,jejíž vznešenost nesnesou lidské oči,poznal jsem,že se má mysl propadá skrze oceán věků a odněkud zdáli,zpoza šedivého,všepo­žírajícího víru zazněl rykot,a nemusel jsem se ani otáčt,aby poznal zvuk zmírajícího světa,jež dozníval za mnou,kde jsem věděl,že se nachází měsíc.A tehdy on pohlédl na mě a já věděl,že se musím probudit,neboť jinak………….

II

Snaži jsem se svůj lid varovat před zkázou ,jež měla nastat a jíž miprozřetelnost odkryla,ale oni se mi vysmáli.Nakonec se mé „blábolení“ stalo tak„vážným“ že mě nechal k sobě po volat Rex Sacronum.A když jsem nechtělodvolat svá prohlášení,řekl:

„Proč by tě měl Pán vyhledat a varovat tě,hlupáku,neb co jiného to tedy mohlo být než varování?Ty doufáš v jeho milosrdenství­?Odvést,jeho rozsudek zní „In Pace“.“ *

A vzali mě tedydo okovů a vedli mě po schodech delších,než kterékoliv jiné.Tu však jeden z mých průvodců zachroptěl,vyprskl krev a vznesl se a tu jsme oba,já i druhý průvodce zjistili,že muž je napíchnut na zkrvavený sloní kel,a že za námi,v široké místnosti,stojí slon-onen slon,jehož jsem zahlédl ve své vizi a na jeho krku seděl ten samý muž a pokynul mi jako předtím.

A tu mě slon zvedl chobotem a usadil mě za jezdce.Slon popošel několik kroků a už jsme nešli po temné chodbě svatého vězení,nýbrž po cestě,jež nikde nebyla k vidění a jež se táhla skrze širé kosmické pláně,šedá, nejasná,drolící se.

A já věděl,že mě vedou do Gnyodu.

Snažil jsem se protestovat,prosit,žebrat,ale můj jedzec ,vyhlížející jako socha,mě vůbec nebral na vědomí.Ztratil jsem veškerou naději.

Ale když jsme byli v půli cesty,když se vpředupočal rýsovat odpudivý Gnyod a vedle nás počali procházet obří,neznámým světlem zářící bytosti,jež neměli jednotný tvar,jen desítky podivných úhlů,jež se neustále měnily.

Já se ohlédl a uviděl jsem Měsíc,jak všechno na jeho povrchu padá a mizí v nekonečných hloubkách a jak jej nakonec v svých rukou třímá Yue Laou a poznal jsem,že nemůžu zradit svůj lid -jediním vzmachen jsem se tedy vymanil z ocelového sevření jezdcova a vrhl jsem se do nesmírných hlubin.

  • In Pace-dříve doživotní vězení v kobkách Andělského Hradu.


 Přidat komentář 
› Online 9


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2022 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14762
článků: 557
obrázků: 3652
dílek: 6392
autorů: 862