ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Vina

05.05.07 | Samareth, @, další tvorba | 2437 x | vypínač

Spravedlnost stíhá moje kroky
Řídí se rudými otisky
Mých provinilých bot
Rozlézá se, pohlcuje a sžírá
Mou poskvrněnou kůži
Koupal jsem se v  jejím těle, v  její krvi
V  krvi mojí oběti

Vina, trest,spravedlnost, poskvrnění
Ano, jsem vinen

Voda nesmyje mé hříchy
Nezbaví mě pocitu viny
Pomozte mi se očistit
Dovolte mi se očistit
Chtějte abych se očistil
Přejte si moje očištění

Hanba, hřích, krev, smrt
Ano, jsem vinen

Spravedlnost mi dýchá na záda
Cítím ten dech, tak čistý
Její drápy poskvrněné krví hříšníka
Na mne sahají
Dovol mi se očistit
Nebraň mi v  očištění

Snaha, oddanost, smilování, odpuštění
Ano, jsem vinen

Dosáhl jsem toho
Spravedlnost mě dostala
Koluje mými prohnilými žilami
Mění je, očišťuje je
Jsem očištěn, bylo mi odpuštěno
Ale pořád je ve mně

Vina, trest, spravedlnost,pos­kvrnění
Hanba, hřích, krev, smrt
Snaha, oddanost, smilování, odpuštění,
Pláč, bolest, lítost, očištění
Ano, jsem očištěn
Ano, lituji toho


 Přidat komentář 
› Online 3


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6440
autorů: 866